• Yaratılış Destanı
    BİLİM

    Tarih Türk Irkı ile başlar

    TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR… TÜRK MİTOLOJİSİ UNSURLARI Tarihin başladığı kavim olan, birçok medeniyete efendilik yapmış, çağ açıp çağ kapayan türk milleti ’nin geçmişten bu güne sahip olduğu kültürel birikimin yansımasıdır. 16.000 yıldır çağ açıp çağ kapatan bir ırkın ahvadıyız… Türk mitolojisi hakkında yunan, roma, mısır ve diğer orta doğu mitolojilerinin aksine çok daha az bilgi ve kaynak vardır. Lakin hakkında bu kadar az bilgi sahibi olunan bir kültüre ait mitolojik unsurlar, diğer kültürlere ait mitolojik unsurların model aldığı, esinlendiği birer model olmuştur adeta. Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla beraber kültürlerine akseden bu unsurlar önce Sümerler vasıtasıyla orta doğu medeniyetlerine, oradan da eski yunan’a intikal etmiş ve bu medeniyetlere ait mitolojik unsurların kökeni…