• Timur'un Çoçuğu Uluğ Bey
    KİMDİR?

    Uluğ Bey Kimdir?

    Matematik ve Astronomi Bilgini Uluğ Bey Kimdir? Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu’nun 4. Sultanı, Türk Matematikçisi ve Astronomi bilginidir. Timur’un oğlu Şahruh’un büyük oğludur. 22 Mart 1394 yılında Özbekistan ‘ın Sultaniye kentinde dünyaya gelmiştir. Ansiklopedik kitaplarda Mirza Muhammed Ṭaragay bin Şāh Ruḫ (Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh) olan gerçek adı ile ifade edilmektedir. Timur tarafından sevilmesi nedeniyle “Uluğ Bey” olarak anılmaya başladı. Timur İmparatorluğu ’nun hükümdarı olan Timur ’un oğlu Şahruh’un büyük oğludur. Timur İmparatorluğu  ’nun 4. hükümdarıdır, Matematik ve Astronomi alanında bilge olarak kabul edildiği için Türk Tarihin de önemli bir yeri olmuştur. Semerkant ’ta bir rasathane ve medrese yapımında bulunmuştur. 25 Ekim 1449 yılında Semerkant Bağrın da vefat etmiştir,…