Türk Kimdir? Bilinen İlk Türk
0 0
Read Time:4 Minute, 11 Second

En Trend Bilgi Platformu Bakbutrend.com’da bu hafta trend arama listesinde türk

Türkler, Türkiye Türkleri veya Anadolu Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu‘nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı olarak ifade edilmektedir. Türkiye sınırları dışında yaşayan Türkler, bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantılı oldukları için Osmanlı Türkleri olarak da ifade edilmektedirler.

Türk düşmanlığıTürk karşıtlığı ya da Türk fobisi, Türklere, Türk kültürüne, Osmanlı İmparatorluğu’na, Türkiye’ye ve Türk halklarına karşı olan düşmanlık olarak bilinmektedir. Türk düşmanlığı olanların tamamı aslında Türkseverdir. Çünkü hepsi bize hayrandır. Rüyalarında kabusları oluruz, karabasan gibi bütün geceleri bizden korkmak ile geçer. Çünkü bir gece ansızın gelebiliriz..

Bilinen İlk Türk Kimdir?

Efendiler,
Bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yâfes’in oğlu olan kişidir.”

1126’da yazılmış bulunan Mücmelü’-t-Tevârîh‘te Türklerin nesebleri ve onların doğu hududunda zikri hakkında” başlıklı bölümde şöyle deniyor: “Nuh peygamber Tufan’dan sonra yeryüzünü çocukları arasında paylaştırınca… Ceyhun tarafının, hepsini Yâfes’e verdi. (Yâfes’in) yedi oğlu vardı ve bunlardan ikincisinin adı Türk” idi. (Şeşen 1998: 30).

Tarih Türkten İbratettir.

Bu arapça kaynağa göre Türk, Nuh peygamberin torunudur. 1077’de yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk’e bakalım: “Türkler aslında yirmi boydur. Bunların hepsi Nuh peygamberin oğlu Yâfes oğlu Türk’e dayanır. (Kâşgarlı Mahmud, el yazması 2008: 20). Yine Arapça, fakat bir Türk tarafından yazılmış bu kaynağa göre de Türk, aynı şekilde Hz. Nuh’un torunudur.

Farsların destanı Şehnâme ne diyor?  Şehnâme’ye göre Farsların ilk atası Keyûmers idi. Sonra sırasıyla Siyâmek, Hûşeng, Tahmerûs, Cemşîd ve Firîdûn gelir. Bu destandaki ilk ata Keyûmers bir bakıma Âdem’in karşılığıdır; Firîdûn da Nûh’un karşılığı. Firîdûn’un üç oğlu olur: Selm, Tûr, Îrec. Farslar Îrec’den, Türkler Tûr’dan gelir. Firîdûn dünyayı üç oğlu arasında paylaştırır ve Tûrân ülkesini Tûr’a verir.

Bunu, Şehnâme’yi 1510’da Türkçeye çeviren Şerîfî’ den takip edebilirsiniz.

Türkler, Hz. Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in ”Türk” adlı oğlunun neslidir.

Türk kelimesinin hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın tarih kaynaklarına girişi VI. asır, yani Köktürkler dönemidir. Çin tarihlerinden 629 tarihli Cou-şu, 636 tarihli Sui-şu ve VIII. asra ait Tang-şu’da “Türk” başlığıyla özel bölümler vardır. Türk kelimesinin Çincesi Sinologlar tarafından T’u-kyu / T’u-cue / T’u-küe gibi şekillerde yazılmaktadır (Liu, Taşağıl, Gömeç, Togan vd.).

Türk Soyu ve Türk Kökeni

Atatürk 1922′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 130. toplantısının birinci oturumunda yaptığı konuşmada Türklerin kökeni hakkında şöyle diyordu:

“Türkler, Hz. Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in ”Türk” adlı oğlunun neslindendir. Türk milletinin kökünün dayandığı ”Türk” adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yâfes’in oğlu olan kişidir.”
–Mustafa Kemal ATATÜRK

Çok şükür ki, Tanrı bu lütfü Türklere vermiştir. Gerçekten de Türkler inananlara karşı son derece mütevazı, onlara saldıran inançsızlara karşı son derece amansız olmuşlardır. Haçlı seferlerine karşı koyanlar Sam Araplar değil, Türklerdi, Sam Araplar, Selçukluları arkadan vurmuşlar, haçlıların işini kolaylaştırmışlardı. Haçlılar bu suretle Kudüs’ü ele geçirip Müslümanları katletmişlerdi. (1098)

820 sene sonra 1. dünya savaşında Sami Araplar yine Türk’leri arkadan vurmuşlar, ve Lavrence’in peşine takılarak ülkelerini batılılara adeta peşkeş çekmişlerdir. (l918)

Bu ihanet sonucunda İngiliz orduları mukaddes topraklara; Kudüs, Mekke, Medine’ye hükmedecek şekilde Arabistan’da söz sahibi oldular. Daha sonra İngiliz, Fransız ve Amerikalılar Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus’u ve bu ülkelerin sahip olduğu zenginlikleri aralarında bölüştüler. Hatta Rus ihtilalini bahane ederek Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan’a Kafkasl’ara el attılar. Eğer Türkler, emperyalist haçlı istilalarına karşı direnip galip gelmeseydi; bütün zengin kaynaklarımız giibi kutsal topraklarımızın yanı sıra İslam da elden gidebilirdi.

Mu Kıtası

700 yıllık Endülüs’te bir tek Müslüman bırakmayan batılılar zaten bu amaçlarından hiç bir zaman vazgeçmemişlerdir. İslam bu yobazlara bırakılamayacak kadar mükemmel bir dindir”

“Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in Türk adlı oğlunun neslindendir.
“Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yâfes’in oğlu olan kişidir.”

Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihinde “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir.

Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS VI yy’da kurulan Göktürk İmparatorluğu ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük” şeklinde gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devlet’inin ilk defa resmi olarak kullanılan siyasi teşekkülün Göktürk İmparatorluğu olduğu bilinmektedir.
Göktürklerin ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken, sonrada Türk milletini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

Büyük Türk Kağanı


MS. 585 yılında Çin İmparatorunun Göktürk Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin İmparatoruna verdiği cevabi mektupta “Türk Devlet’inin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti” hitapları Türk adını resmileştirmiştir.

Türk Budun

Orhun Kitâbeleri’nde Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde o boylardan kavimlerden gelen büyük bir topluluğa mensubiyeti belirleyen bir kavim olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.

 

 

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %