Tagged: trend bilgiler

Hurufi Hakkında

Hurûfilik Nedir? Hurufiler Kimlerdir?

Hurufilik, harflere olan özel eğilimi dışında, ikinci bir özelliği ile de ilgi çekmektedir, o da “içrekçi” yani “batıni” (ezoterik) oluşudur. Örneğin Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Ansiklopedisi”nde Hurufilik, “harflerden dinsel anlamlar çıkaran İran içrekçiliği (ezoterizmi)” olarak tanımlanmaktadır. Daha önceki yazımızda kalenderi ve kalenderilik hakkında detaylara inmiştik bu Hurufilik’e giriş yapmadan önce isterseniz Kalenderilik ve Kalenderiyye başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz....