• Felsefe ve Siyaset İlişkisi
    TREND BİLGİLER

    Siyaset ve Felsefe

    SİYASET VE FELSEFE İLİŞKİSİ, Siyaset Felsefesi Siyaset felsefesi; devlet, hükümet, siyaset, özgürlük, haklar, mülkiyetler, meşrutiyetler, hukuk kavramları gibi önemli konular hakkında, bu kavramların ne olduğuna, neden ihtiyaç duyulduğuna, bir hükûmeti meşru kılan şey nedir, devlet hangi haklara ve özgürlüklere sahiptir, neden hak ve özgürlükler korumalıdır, hangi biçimde kurumsallaşmalıdır, kanun ve nizam nedir, vatandaşın devlete karşı sorumlulukları nelerdir, bir hükûmet yasal olarak neden ve nasıl görevden çekilmelidir gibi temel sorulara cevap arayan ve bu konuları felsefeden faydalanarak detaylı bir şekilde inceleyen sosyal bilim dalına siyaset felsefesi denir. Siyaset felsefesi hakkında inceleme yapmak için öncelikle siyasetin ne olduğunu bilmek gerekir. Peki Siyaset Nedir? Siyaset, “devleti yönetme ve diğer devletlerle olan ilişkilerine yön verme sanatına ilişkin olan her…