Tagged: sheldon

Gelişim ve Kişilik Dönemleri

Bireyleri birbirlerinden ayıran farklı özelliklerin bir araya gelmesi sonucu ile kişilik oluşur. Kişilik tam anlamıyla karmaşık bir kavramdır. Bu yüzden oluşumuna fizyolojik etmenler, kalıtım, sosyokültürel çevre ve bilinç altı etki eder. Kişilik karmaşık bir olgudur. Kişilik oluşumu ve gelişimi yönünde yapılan araştırma çalışmaları bir çok kuramı geliştirmiştir. Kişilik Gelişimi ve Temel Eğitim Kuramları İnsan davranışları...