Tagged: rehberlik eğitimi

Rehberlik Eğitim Ruhudur Rehberlik

Rehberlik ve Eğitimde Rehberliğin Önemi

Eğitimde rehberliğin önemi oldukça büyüktür. Rehberlik Nedir? Eğitimdeki Önemi Nedir? İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içinde yer almaktadır. Bu çevre ile bağdaşmıştır. Çünkü çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunur. Kişi yaşamı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir ve pratikleştirir. Bazı davranışlar rastlantı (tesadüf) ile ortaya çıkarken bazıları ise kasıtlı...