• Rehberlik Eğitim Ruhudur Rehberlik
    TREND YAŞAM

    Rehberlik ve Eğitimde Rehberliğin Önemi

    Eğitimde rehberliğin önemi oldukça büyüktür. Rehberlik Nedir? Eğitimdeki Önemi Nedir? İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içinde yer almaktadır. Bu çevre ile bağdaşmıştır. Çünkü çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunur. Kişi yaşamı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir ve pratikleştirir. Bazı davranışlar rastlantı (tesadüf) ile ortaya çıkarken bazıları ise kasıtlı olarak planlı ve programlı olarak gerçekleştirilir. Bu davranış değişikliklerinin çoğunluğu hem aile hem çevre hem de okulda olur. Özetleyecek olursak toplumda istenilen davranışları geliştirmek bir eğitimdir. Çünkü insan buna ihtiyaç duyar. Okullarda ise eğitim planlı olarak yapılır. Her insan farkında olsa da, olmasa da belirli bir eğitim sürecinden geçer. Sürekli bir eğitim döngüsü içerisinde döner…