• Ön Türkler
    BİLİM

    Anadolu DNA ‘sı ÖN-TÜRKLER

    Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda çıkan kemiklerin DNA analizleri şaşırtıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Herodot tarihine göre; M.Ö.625 yılında Zile yakınlarında Pers ordusu bir hile ile Saka/iskit ordusunu(Alper Tunga’yı) yenene kadar tüm Anadolu”ya Saka’lar hakimdi. Saka’lar MÖ. 5. Yy.da Altından elbise yaparken, o tarihte ne Rus vardı, ne Alman ne de Fransız vardı. Biraz daha geriye gidelim… Sümerlere (Orta Asyalı Kengerler) Turukku ‘ya, “TÜRK” Turku Krallığına gidelim… Anadolu medeniyetini kuranların eski Yunan medeniyeti olduğu tezi bize yıllardır yutturulmuştur ya…. haliyle biraz öfkeliyiz bu tarihi yalanlara karşı! İşte, şimdilerde dünya çapında Arkeologlar tarafından topraktan çıkardıkları kemiklerin DNA ‘larıyla o yöredeki halkın DNA’ larını karşılaştırınca şok geçiriyorlar, çünkü DNA ‘ları yüzde 97 uyumlu.…