Tagged: ortaçağ dahileri

Mistik Sembolizm Nedir?

Sanat ve din Mistik Sembolizm de el ele gider. En azından, Venüs doğurganlık figürlerinin ilkel şamanistik sanatından ortaçağ Rönesansı ve Hristiyan sanatına, Paul Gauguin’e kozmik soruları olan Paul Gauguin’e kadar, sanat tarihinin çoğu için böyle olmuştur: “Nereden Geliyoruz? Biz neyiz? Nereye gidiyoruz? Mistik Sembolizm Nedir? Mistik Semboller Nelerdir? Mistik Sembolizm Özellikleri Nelerdir?” Aslında, pop kültürü ve ironiye...