• Uzakdoğunun Bilgelik Ağaçı Banyan
    MİTOLOJİ

    Bilgelik Ağacı Banyan ve Mitolojisi

    Uzakdoğu bilindiği üzere bir çok mitolojiye konu olmuştur. İnanışları gereği bir çok ağaç vb. materyal onlar için önem arz etmektedir. Bir takım materyallerin kutsallığı ve keşişlerin kutsal yolda ilerleyişine konu olan o materyallerden bir tanesi de banyan ağacıdır. Banyan Ağacı Bilgeliği Temsil Eder Hinduizm’de ağaçlar büyük önem taşıyor. Kutsal kabul edilirler ve genellikle Tanrılar ve tanrıçalarla ilişkilendirilirler.Semavi olsun olmasın, her dinin kendine ait hem öğretileri hem de kutsal saydığı nesneler veya olaylar bulunmaktadır. Her nasıl ki Hristiyanlar için haç kutsal bir nesneyse, günümüzde en çok takipçisi olan inanışlardan bir tanesi olan Budizm için de Banyan ağacı çok önemli bir yer taşıyor. Banyan ağacı hem Buda hem de Budistler için kutsal bir…