Nefilim Nedir? Nephilim Nedir?
0 0
Read Time:13 Minute, 51 Second

Nefilim yada Nephilim olarak geçen kelime anlamıyla “gökyüzünden gelen” olarak tanımlanabilecek ayrıca tevrat’da bahsedilen doğa üstü yaratıklar anlamı taşımaktadır. Bazı kaynaklarda dünya dışı devler, koruyucu melek yada melek soyundan gelen olarak da geçmektedir.

Nefilim fiil kök elde edilecek gibi görünüyor naphal anlamına gelen “düşer.” Nefilim, Septuaginta, Vulgata, Theodotion ve Samari Targum’u gibi bazı Ahit kaynaklarda dev olarak çevrilmiştir.

Nefilim Ne Demektir?

Nefilim veya Nefiller, Yaratılış Kitabı 6:1-4’de bahsi geçen, Nuh’un Büyük Tufanı öncesinde “Tanrı oğulları” ile “insan kızlarının” çocukları olduğuna inanılan yaratıklardı. Kelimenin kökenin İbranice: n-ph-l olduğu ve “düşmek” anlamını geldiği düşünülmektedir, ancak bu iddiaları doğru bulmayan kaynaklarda vardır.

Ahit metinlerinde Nefiller’den 3 farklı yerde söz edildiği ifade edilmektedir. Bunların ilki Yaratılış kitabı’nın 6:4 kısmında, Nuh’un gemisinden bahsedilmesinden hemen sonra görülür.

Nephilim Nedir? Nefilim Ne Demektir?
Nephilim Nedir? Nefilim Ne Demektir?

Nefilim Hesabına İnanılan Erken Kilise

Meleğimsi-insan evliliğinin Yaratılış 6’nın Nefilim’in doğuşuna yol açtığı anlatım hala ve hararetle tartışılan konu kalırken, bu kavramın kilise tarafından Rab İsa Mesih’in doğumundan sonraki birinci yüzyıldan itibaren anlaşıldığına dair hiçbir şüphe yoktur. Bütün Hristiyanlar durumun böyle olduğuna inanmasa da, Nefilim kavramı hakkında kesinlikle yeni bir şey yoktur. 

Bu gönderi başladığında belirtildiği gibi, Kilise Babalarının yazıları Kutsal İncil ile aynı seviyede değil – ancak ilk kilisenin inançlarına dair fikir veriyorlar. Ve bu örnekte, çok sayıda kilise liderinin Dünya Nefilimleri tarihinin oldukça gerçek olduğuna inandığına dair hiçbir soru yok.

Nephilim Nedir?

Nephilim sahip sezgi, çözme desen, bilgi depolama ve alma, ve mantıksal ve felsefi yapılanma gelişmiş insanüstü zeka ve algı olarak nitelendirilmektedir. Anlamak için insan yeteneği ötesinde bir zeka ve kavrama yeteneğine sahip olan varlıklar anlamına gelmektedir.

Sezgisel olarak kendi sezgilerini hemen hemen her zaman da doğru büyü ve doğaüstü varlıkların kullanımı tespit etmelerini sağlayacak derecede yüksek. Nephilim görmüş, okumuş ya da duydukları her şeyi hatırlama yeteneği ile mükemmel bir hafızaya sahip anlamına gelmektedir.

Nefilim yarı insan yarı melek

Melek Fizyolojisinde görünüşte sıradan insanlar gibi görünse de, Nefilim melek üst nesneden devralınan onlar Göksel güçler ile ihsan edilir. Tüm Nephilim güçlü bir karizması var, ama bir insandan başka ayırt edilemez. Çoğu insan yetenek sınırlarını aşan hızlı ve güçlü. Bazı Nephilim zeka ya da bunun yerine liderlik yeteneği bu gücü gösterebilir.

Ne olursa olsun güçlü, Nephilim çevrelerinin farkındadırlar ve genellikle insanları okumakta mükemmel. Ölümlü olmalarına rağmen, Nephilim hasta ve normal insanlardan daha uzun yaşıyormuş. Bunun yanında, yine, aslında insanlar, beraberinde getirdiği tüm zayıflıkları ile.

Parabatai Kardeşlik

Parabatai, hayatları boyunca daima birbirlerinin arkasını kollayacağına, kardeş hatta kardeşten öte olacakları vedahi daima birlikte savaşacaklarına dair bir ant içerek yemin etmiş ve bu yemin ile bağlanmış iki nefilimden oluşan bir çifttir. Parabatai olanlar tamamen birbirlerine kenetlenmişlerdir ve aralarında çok farklı bir bağ bulunmaktadır.

Omnilingualism Nedir?

Doğuştan konuşma, yazma, anlama ve asla, önce işaret dilini, okunaksız kelime ve geriye doğru konuşma ve yazma duydular herhangi bir dilde iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. Hayvanlar ya da okuma beden dili ile iletişim olabilir.

Nefilim ‘de Empati

Nephilim onların varlığı diğer sezgisel yaşam formları duyguları ya da hisleri ve hissetmek mümkün. Birisi onların Ses frekans duyarak yalan söyleyince anında bilir. Bu nefilim birbirimizi anlıyor ve neredeyse anında dost ve müttefik olabilecek kişilerle bile başkalarıyla psişik bir bağlantı kurmak; bırakır.

Bu kadar iyi bir izleyici olarak ile duyguları arasında o nephilim bağlan bulun bağlantısını kullanarak gidebilirsiniz. Normalde haksızlık çığlıklarını duyacaklar ama büyüdükçe gücünü öğrenmek, başkaları ile iletişim kurmak için kullanıyor.

İnsanlar hizmek şeyler sineklerinin için izin basiret: Nephilim sahip doğaüstü duyu. Görünmeyen varlıkları görebilirler, dedi iblisler bir gemiye sahip bir insan kılık veya gerçek şekliyle şeytanlar görebiliyor ve boyutlu engelleri göremiyorlar.

İnsanüstü Mücadele – silah ve savaşçı stilleri her türlü özel veya uzun süreli eğitim ihtiyaç duymadan doğal yeterlilikleri: başarmak.

Önsezi – Nephilim geleceğin basit veya kehanet vizyon deneyimi için doğaüstü yeteneği var. İlk başta, uyurken geleceği belirsiz rüyalar yaşıyor sadece yetenekliler. Uyanma durumlarına ise; canlı önseziler yaşarlar, bir kişi ile fiziksel temas yoluyla. Ayrıca fikir bulundukları yerde insanları ve şeyleri hemen eylemler hissedebileceğini kendi anlam akut bir sezgisel kazanırlar. Ayrıca kavga etmek için bu özelliği kullanın ve rakip saldırıları ve hareketlerini anlamda, ölümcül savaşçılar onları yapma.

Uzun ömürlü – Nephilim yavaş yaşlanma süreci ve sonunda ölecek olsa da, Nephilim çoğu hiç bu kadar, sık sık avlanan onlar nasıl düşünüyor, ancak beş yüz yıl kadar yaşayabilir. Biraz daha güçlü bir melek doğmuş olsalar yaşlanmaz.

İnsanüstü Güç – Nephilim herhangi bir olmaktan çok daha güçlü. İnsanüstü güçlerini de sadece tekme ya da yumruk ile kolayca hayvanlar, insanlar ve normal canavarları öldürmek için onlara izin verir. Ayrıca nesneleri, araba ve tank gibi kendi ağırlıkları, taş duvarlar ya da kalın metal ile şut, mücadele meşgul ve çok rahatsızlık ya da yaralanma olmadan insanlar çok daha fazla travma almak herhangi bir bireyin kahredici binlerce kez kaldırmaya gücüm var. Ayrıca diğer doğaüstü yaratıklar çok daha güçlüler, melekler ve tanrılar hariç. Güçlerini öfkelerini bağlı, güçlü olma gibi daha fazla öfkelerini içine veriyorlar. Güçlerini de kendi ayakları kasları uzanır, onları aşağı ya da inanılmaz mesafeleri ve Yükseklikleri sıçrama sağlar. onların gücü de bir seraph ya da bir melek gibi daha güçlü bir melek doğmuş olsalar daha yüksek olabilir.

Yüksek katmanlı bir melek sınıfı olarak, bir seraph, doğal, düşük katmanlı meleklerin tüm standart güçlerine ve daha fazla kabiliyetine ancak daha üst düzeyde sahip olur. Normal Melekler aksine, düştükten sonra güçlerinin hiçbirini kaybetmezler.

Nefilim Nedir?
Nefilim Nedir?

Ölümsüzlük – Melek yaş değildir ve hastalıklar veya Dünya silahlarıyla öldürülemez. Bazı melekler zamanın başlangıcından beri var olmuşlardır.

Orta katmanlı güçler Düzenle

Yetenekler daha çok Seraphim, Grigori ve başmelekler gibi yüksek melek sınıfları tarafından kullanılır, ancak bu güçlerin düşük seviyeli melekler tarafından da kullanılması mümkündür.

Angelic Possession – Bir seraph, Dünya üzerinde fiziksel olarak tezahür ettirmek için bir tekne gerektirir ve tüm melekler gibi onlar da onaylarını taşımalıdır.

Düşük katmanlı güçler Düzenleme

Değişken seviyelerde etkinlik gösteren tüm meleklere verilen ortak güçler.

Rüyalar Yürüyüş – Melekler, insanların rüyalarında görünebilir, genellikle bunu iletişim kurmak için kullanırlar, aradıkları kişiyi bulamadıklarında ya da özel olarak konuşmak isterler. Lucifer, gelecekteki gemileri ile rüyalarında konuşmayı başardı.

Ruh Okuma / Kanal Açma – Melekler bir insanın ruhunu okurlar, ancak insan için acılı bir deneyimdir. Ayrıca ruh enerjinin kaynağı olarak kullanılabilirler, ancak acı insan için daha da büyüktür ve melek dikkatli değilse patlama riski vardır.

Güç Olumsuzluğu – Böyle bir seraph olan güçlü melekler psişik güçleri insanlardan kalıcı olarak çıkarabilirler. Ancak süreç çok acı vericidir ve kişiyi zihinsel olarak hasarlandırabilir.

Gelişmiş İyileşme – Normal melekler, Cennete olan bağlantıları boyunca iyileşme kabiliyetine sahipken, Seraphim yukarıdaki bağlara ihtiyaç duymadan kendi güçlerine sahip olurlar.

Kutsal Beyaz Işık – Özellikle ölümcül bir güç, bazı melekler hedeflerine ulaşmak için saf enerjinin yüksek konsantrasyonunda patlamış olabilirler. İmha düzeyi kontrol edilebilir. Castiel, Adina’nın zarafeti sayesinde sadece normal bir melek olduğu zaman bir kapıyı imha edebildi. Düzenli meleklerin bir serafın aksine doğaüstü varlıkları vurmak için bu gücü kullanabileceği bilinmiyor.

Elektronik Manipülasyon – Melekler elektrikli aletleri idare edebilir. Castiel, bir düzine araba alarmının elini kaldırarak durdurmasına neden oldu.

İleri Şimşim – Yüksek melekler, ortak mellerden daha az çaba ve daha güçlü olan varlıkları vurabilirler. Daha yüksek melekler, lütfeden düştüğünde, vuruş yapma yeteneklerini kaybetmezler.

Biyokinesis – Üst düzey melekler, örneğin Grigori Tamiel bir insanı yalnızca bir dokunuşla kör yapabildi.

Geminin Kilitlenmesi – Güçlü melekler, sanki elle tutuşmuş gibi iblis formunda dumanı tutabilir ve şeytanı gemisine geri döndürmeye zorlayabilirler. Bu, Castiel Ellsworth tarafından gösterildi.

Bellek Yönetimi – Güçlü melekler, insan zihnindeki anıları silebilir, geri yükleyebilir, değiştirebilir ve imal edebilir.

Kozmik Farkındalık – Bütün archangels ve Metatron, evren hakkında süper insanlık bilgisine sahiptir.

Thermokinesis – Lucifer nefesiyle bir cam bölümünü dondurma yeteneğini gösterdi. Onun varlığı, bütün bir kasabanın sıcaklığına düşmesine neden olabilir. Michael bunun tam tersini yapabilir ve bir kapı kolunun yoğun ısınmasına neden oldu.

Elektrokinesis – Raphael sırtından görülen güçlü elektrik yayları üretebilir.

Moleküler Yakma – Archangels, alt melekler de dahil olmak üzere canlıları bileşen moleküllerine indirerek patlarlar. Hem Raphael hem de Lucifer, bu gücü, Arafin ruhları tarafından desteklenirken Castiel’in yaptığı gibi göstermişlerdir.

Şekil değiştirme – Lucifer, bir teknede değil birden fazla form alabiliyor ve gemide iken Gabriel bunu yapabilir; Melekler, Sezon 9’da düştüğü zaman, onların zarafetlerini aldılar.

Hava Manipülasyonu – Raphael, Doğu Sahili boyunca karartmaya neden olan fırtınalar üretti. Lucifer serbest bırakılmasıyla inanılmaz şiddetli rüzgarları serbest bıraktı.

Gelişmiş Pirokinesis – Güçlü melekler yangın üretebilir ve işleyebilir. Michael, başka bir meleğini, Anna’yı içinden alev alev alarak öldürecek kadar yetenekli idi. İlginçtir, bu sadece gemiyi yok etmedi, aynı zamanda meleği de öldürerek, yangının doğaüstü bir unsuru olduğunu düşündü.

Bağışıklık – Michael, ölümcül olmaktan ziyade yalnızca kendisini incittiği için kutsal ateşe sınırlı bir dokunulmazlık gösterdi. Lucifer, Colt’a dokunulmazlık gösterdi, ancak geçici ağrıya neden oldu. Ayrıca geçici ve kutsal ateşin bir kombinasyonu tarafından geçici olarak bulunabilir. Melekler ayrıca şeytanlara karşı da bağışıklık kazanmışlardır.

Doldurulamazlık – Bugüne kadar melekleri öldürecek tek şey Angel Blades, Kutsal Ateş, daha güçlü bir melek, Ölüm, Tanrı, Karanlık ve Leviathans’tır. Michael, Kutsal Ateş tarafından öldürüldüğü ve Archangel Blades tarafından geleneksel olarak öldürülmüş olmasına rağmen Archangels daha da zayıf yönleri vardır, ancak Angel Blades tarafından öldürülüp düşürülemeyeceği bilinmemektedir. Death’s Scythe’in melekleri öldürebileceği belirtildi.

Yerelleştirme – Melekler, enochian desenleri tarafından korunmayan her insanı yerleştirebilir.

Gerçek Gerileme – Melekler, gerçeği kendi iradelerine dayanacak kadar güçlüdür. Melek ne kadar güçlü olursa, yetenek de o kadar yüksek olur. Castiel, Enochian Sigil’i Sam ve Dean’in kaburgalarına göğüslerine dokunarak basitçe parçalayabildiği için, bu gücü bir dereceye kadar cennette kesen melekler bile vardır. Castiel, düzenli bir melek olarak, Dean’in “güzel odadan” kaçmasını önlemek için bir kapının varlığını kaldırabildi. Diğer örnekler, cisimlerin üzerlerine işaret edilerek koparılması ve onarılması, kesikleri olmayan bir akciğerin çıkartılması veya kutuyu sallayarak bir tahta oyununun montajını içerir. Başmelekler, bu gücü en çok alana sahiptirler; öğe ve varlıklar, hiçbir şeyin dışına çıkarılabilirler. En dikkate değer örnek, dünyada Loki adında bir aldatmacayı taklit ederek yaşayan Gabriel’dir.

Yenileme – Eğer bir melek damar hasar görürse, yaraya melekik silahlardan kaynaklanmadıkça kendini neredeyse anında onaracaktır.

Sedasyon – Melekler, insanları bir dokunuşla bilinçsiz hale getirebilirler.

Smiting-Belki bir melekin en çok yönlü ve korkunç silah olan smiting (bazen Killing Touch olarak da bilinir), melekin neredeyse her şeytan, canavar ve hatta insanları birer dokunuşla öldürmesine izin verir. Gösteriş sıklıkla, melekler düşmanlarının yüzüne, alnına veya ağzına ellerini veya avuçlarını yerleştirdiklerinde sergilenir.

Süper Dayanıklılık – Melekler asla yorulmazlar ve kendilerini ayakta tutmak için yiyecek, su, oksijen veya uykuya ihtiyaç duymazlar.

Süper Mukavemet – Bir zamanlar bir tekneye sahip olan melekler, ev sahiplerinin fiziksel güç eşiğini önemli ölçüde artırmak için güçlerini kullanırlar. Güçleri, göksel hiyerarşi içindeki konumlarına bağlı olarak melekten meleğe değişir; Daha az melek (kutuplar, rit zien ve ortak melekler) halâ oldukça güçlüdür ve çoğu canavarı yokedebilir ve orta seviye iblisleri düzenli gösterebilirler; serafim, orta seviye melekler, tüm canavarları ve orta düzeydeki iblisleri yok edebilir ve Hemen hemen tüm az melekler. Archangels, en güçlü melek grubudur ve Creation genelindeki en güçlü varlıklardan biridir. Bu nedenle, Tanrı, Ölüm ve Amara’nın teyit edilmiş tek üstleri oldukları diğer doğaüstü varlıkların birçoğundan kolaylıkla geçerler.

Süper Duyular – Tüm melekler gemilerinin duyularını insanüstü seviyeye yükseltir. Melekler akut bir koku hissi taşırlar. Koku alma duyusu, vücutlarını, kemiklerini veya kanlarından kokularak insanları tanımlayabilecekleri noktaya getirilir. Melekler aynı zamanda genlerini ve hormonlarını kokarak tanımlayabilirler. Melekler varoluşun farklı bir düzleminde çalışırlar çünkü insanlar için imkansız olan atomları ve iyonları görebilirler. Melekler, onlardan uzakta bir insan konuşmalarını duyabilir ve bir şekilde dünyanın her hangi bir insanı bulup bulabiliyorlar; ancak bir Enochian cazibesi veya sembolü ile korunuyorlarsa insanları bulamıyorlar. Ayrıca şaşırtıcı bir tada sahipler ve her molekülü bir parça yiyecekte tadabiliyorlar.

Süper Doğal Algılama – Melekler, çevrelerindeki neredeyse tüm doğa üstü faaliyetlerini görebilirler. Castiel, Reapers’ı bile aradıklarının dışında görünmeyen halde görebiliyordu onlar.

Ölümsüzlük – Bir melez, bütün melekler gibi doğal olarak da doğal ölüm yöntemleriyle ölebilir. Kurşun, bıçak, bomba ve diğer geleneksel insan öldürme yollarından etkilenmezler.

İnsanlık Dayanıklılığı – Bir seraph asla yorulmaz veya yorulmaz. Bir seraph, yiyecek, uyku veya oksijen gerektirmez.

Süper Mukavemet – Daha yüksek mukavemetli bir melek sınıfı olarak, seraphs son derece güçlüdür. Castiel’in zorluk duymadan örs kaldırdığında gösterdiği gibi, en az 1 ton kaldırabilirler; insanları, ruhları, canavarları, iblisleri ve düşük seviyeli melekleri yokedebilir ve yok edebilirler, ancak başmelekler karşısında tamamen aşağıdadırlar. Seraphs, aynı zamanda, diğer meleklerin kendileri tarafından kolaylıkla tahrip edildiği zaman, iki Leviathan’ı en azından kısa süre savaşacak kadar güçlüdür. Castiel, dokunarak taş duvarı koparmayı başardı.

Biyokinesis – Bir seraph bir insanı canavara dönüştürebilir. Castiel, Dean’i bir Jefferson Starship olmasını durdurmayı başardı.

İleri Telepati – Bir seraph insanın zihinlerini kolayca okuyabilir. Rowena’nın alnına dokunarak Castiel akıllarına girdi ve sevdiği kişinin vizyonunu gördü.

Rüya Yürüyüşü – Castiel, Fred Jones’un hayalini kurdu. Hatta onunla Sam’i alabildi.

Pirokinesis – Bir seraph ateş üretebilir ve işleyebilir.

İyileşme – Bir seraph, başkalarını ağır yaralarından iyileştirebilir. Castiel, insanın parmaklarını kesip, silahla yaralanmaları kolaylıkla iyileştirebildi. Bununla birlikte, bazı şeyler, Sam Winchester’ın denemelerinden atom altı bir seviyede hasar gördüğü zamanki gibi, iyileşme güçlerinin ötesinde Castiel, düzeltme gücünün ötesinde olduğunu açıkladı. Castiel, bir Grigori’nin ruhunu besleyen Amelia Novak’a verdiği hasarı da iyileştiremedi.

Diriliş – Bir seraph, Castiel’in Bobby Singer’ı birkaç dakika sonra diriltinceye kadar ölüleri geri getirebilir.

Görünmezlik – Bir seraph insanlara görünmez olabilir.

Smiting – Tüm melekler gibi, bir seraph insanların, canavarların ve iblislerin gözlerini yakabilir, onları öldürürler. Araf’ta iken, Castiel bir Leviathan’ı vurmaya çalıştı ancak başaramadı.

Yenileme – Bütün melekler gibi Seraphs de onlara uygulanan yaralanmalardan iyileşebilir. Ancak, melekik silahların neden olduğu yaralar iyileşmek daha uzun sürüyor.

Gerçeklik Çözgü – Bir seraph gerçeklik çarpıtma yeteneklerine sahiptir. Castiel, sadece kutuyu sallayarak bir oyun hazırlayıp daha sonra bir şişeyi kanlarından doldurarak doldurabildi.

Zihinsel Manipülasyon – Bir seraph, kişinin algı ve olay anılarını işleyebilir, silebilir ya da onarabilir. Castiel, Lisa ve Ben’in Dean anılarını silmekte ve daha sonra Dean’e Araf’dan kurtulduktan sonra yaşananın gerçek halini gösterebildi. Aynı zamanda Sam’in deliliğini kendi zihnine de geçirmeyi başardı.

Ruh Okuma / Kanalizasyon – Castiel başka bir melekin işaretleyicisini kontrol etmek için bir kişinin ruhunu okuma, orada bir ruh olup olmadığına bakma ve ruhun durumunu kontrol etme becerisini göstermiştir. Ayrıca, çok zekice yapılması gerektiği halde insanın ruhundan güç aktarma yeteneğini de sergiledi ve yanlış yapılırsa insanın ölümüyle sonuçlanabilir.

Güç Negasyonu – Bir seraph güçlendirilmiş insanlardan güçleri kaldırabilir, ancak onları zihinsel olarak hasar görebilir ve gücü kaybeden kişiye çok acı verir.

Gelişmiş Kutsal Beyaz Işık – Bir seraph olarak, Castiel beyaz ışık yaymayı başardı. Araf’ta vaktinden zayıflamış olsa bile, Castiel’in bu gücü Hell Crowley Kralı’na karşı kullandığı tehdidi onu geri çekilmeye zorladı.

Gemi Kilitleme – Bir seraph, bir şeytani sanki duman formunda, elle tutulmuş gibi tutabilir ve şeytanı gemisine geri döndürmeye zorlayabilir. Bu, Castiel Ellsworth tarafından gösterildi.

Hayvan İletişimi – Castiel, bir kediyle konuşmaya ve anladı.

Astral Projeksiyon – Diğer melekler gibi Seraphs de kanatlarını korkutmak için gösterebilir. Castiel, Crowley’i patlatmakla tehdit ederken ve daha sonra Seraph olarak lütuf ve statüsünü kazanarak kanatlarını gösterdi.

Zihinsel Projeksiyon – Ateşten döndükten sonra, Castiel Dean’e ulaşmaya çalışması, bir görüntüsünün yolun yanında ve bir pencerenin dışında görünmesine neden oldu. Castiel’in zayıflamış hali, bu görüntülerin ancak kaybolmadan önce yalnızca kısa süreyle sürmesine neden oldu.

Hipnotizm – Gizli Servis acentesinin alnına elini tutarak Castiel, bir motel odasında ama Kelly Klein’de kimsenin olmadığına inanmasını sağladı.

Eski Güçler

Cennetten tüm melekleri dışarı atmak için büyü yapmak için Castiel’in zarafeti metatron tarafından çalındı. Orijinal lütfesini alarak Castiel kanatlarını ve güçlerini kaybetti.

Kronokinezi – Bir seraph, zamanla daha düşük meleklerden daha kolaylıkla geçebilir ve aynı zamanda kolaylıkla başkalarını zamanla ileri ya da geriye gönderebilir. Onlar da onlarla birlikte seyahat etmeden zamanla diğerlerini gönderebilirler. Zaman da bükebilir (dondurma ve hızlandırma).

Teleportation – Seraph, anında bir yerden başka yere teleport yapabilir. Castiel, Lucifer’in Kafesine girip Sam’i kaptı, ancak ruhunu Lucifer ve Michael’in kavrayışından alamadı.

Kombine Host

Melekler birlikte hareket ettiklerinde, normal olarak bireylerin başaramayacak yeteneklere sahipler.

Yakalama – Melekler sakat bırakıldı ve Alastair, münferit bir kavgada düzenli melekleri yenmek için güçlü oldu, şeytanın Reapers’ı bir mühür kırmak için başarısızlığa uğradığı başarısızlıktan sonra.

Kombine Smiting – Cennet melekleri, güçlerini son derece güçlü odaklanmış bir vuruş haline getirebilirler. Bu, Cennetteki bütün meleklerin Amara’ya tek bir darbeyle vurduğu ve o kadar büyük bir saldırıdan bile kurtulamadığına inandığı zaman gösterildi. Buna rağmen, ölümcül olmayan saldırı kanıtlıyor, onu biraz zayıflatıyor gibi görünüyordu ve iyileşmesine yardım etmek için Rowena’dan büyülü yardıma ihtiyacı vardı. Ayrıca, dövüşmenin sonucu Dean’in hastalanma hastalığına yakalanmasına neden oldu, eğer bölgeye girerse saldırı gerçekleşti. Melekler bu saldırıyı kendisine karşı verilen Tanrı’nın savaşında Amara’da tekrar yaptı.

Çöpçatanlık – Cherub sınıfındaki belirli melek türleri, ör. Cupids, çiftleri bir araya getirmek için bir Cupid’s Bow adı verilen özel bir desen kullanın. Bir cupid’in dokunduğu çiftler kalplerini bir enochian desenle işaretlediler.

Empati – Rit Zien sınıfındaki melekler, başka varlıkların ağrı ile ilgili duygularını ve deneyimlerini hissedebilirler.

Eşsiz Smiting – Rit Zien, kurbanlarını tamamen buharlaştırarak öldüren benzersiz bir yöntem taşır.

Teleportation– Melekler, aralarındaki boşluğu doldurmaksızın anında bir yerden başka yere seyahat edebiliyor. Bununla birlikte, kanatlarının ışınlanmasını istiyorlar. Ayrıca diğer varlıkları da toplayabilir veya gönderebilirler. Sonbahardan sonra Melekler teleport etme yeteneğini kaybetti. Ancak Lucifer ve Grigori hala teleport yapabiliyorlar.

Kronokinesis – Melekler, her iki yönde de zaman içinde dolaşabilirler. Ayrıca onlarla birlikte başkalarını da alabilir ve kendileri olmadan kendilerini diğerlerine yollayabilirler. Bununla birlikte, bu, Cennetin yardımı olsun veya olmasın, çok zor bir yetenektir. Seraphim veya Archangels gibi daha güçlü melekler, Cennetten kesildiğinde bile, daha az çaba harcayarak zamanı manipüle edebilirler. Ne yazık ki Sonbahar’tan sonra melekler zaman içinde yolculuk etme yeteneklerini kaybederler. Ancak Lucifer hala bu gücü kullanabiliyor.

 

 

 

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %