LÛT Kavmi Neden Helak Oldu?
0 0
Read Time:8 Minute, 12 Second

Lut kavmi, özellikle lutîlikle, erkek erkeğe tatmin yolunu seçmekle meşhur olmuş bir kavimdir. Hz. Lut’un bütün uyarılarına rağmen bu işten vazgeçmedikleri için helak edilmişlerdir. Lut Kavminin olmasının nedeni nedir? Erkek Erkeğe ilişki nedeni ile mi helak edildiler?

Lût kelimesinin İbrânîce veya Süryânîce olduğu ileri sürülmektedir, İslâm öncesi Arap toplumunda ise bilinmemektedir.

Tevrat’ta Terah’ın çocuklarından Haran’ın oğlu ve İbrâhim’in yeğeni olarak gösterilmektedir. Haran Ur şehrinde öldükten sonra Terah oğlu İbrâhim’i, gelini Sâre’yi ve torunu Lût’u alarak Harran’a gelmiş, Terah Harran’da öldükten sonra Hz. İbrâhim yeğeniyle birlikte Ken‘ân diyarına gitmiştir.

LUT

Lut, bugünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan bir kavim olan Lut kavmine gönderildiğine inanılan peygamber. İbrahim’in akrabası olduğuna ve İbrahim’in peygamberliğini ilk kabul eden kişi olduğuna inanılır.

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir, doğum yeriUr olarak bilinmektedir. Ur Kaśdim olarak da tasfir edilmektedir. İncil’de, Lot’un karısı (Lut’un Eşi) ilk kez Genesis 19’da bahsedilen bir figürdür. Genesis Kitabı, Sodom’a baktıktan sonra nasıl bir tuz sütunu haline geldiğini açıklar. İncil’de isimlendirilmemiştir, ancak bazı Yahudi geleneklerinde “Ado” veya “Edith” olarak tasfir edilmiştir. Çoçuklarının isimleri ise Ben-Ammi, Paltith, Moab olarak bilinmektedir.
Helak Edilen Kavim Lut Kavmi
Helak Edilen Kavim Lut Kavmi

Lut Kavmi’ni Helak Eden Sebepler

Lut Kavmi’ni helak olmaya götüren bazı sebepler vardır. Genel itibarıyla eşcinsel ilişkiler ve aşırıya kaçan fuhuş eylemleri sonucu gazaba uğradıkları söylenen kavmin bunla başka azgınlıklarıda vardır.

Lut kavmi sapıklıkları ve azgınlıkları ne yazık ki oldukça fazladır. Koca bir kavmi helak olmaya iten azgınlılar şunlardır:

Putlara Tapmak: Lut peygamberin tebliğ ettikleri uymayıp kendilerini inşa ettikleri putlara tapmış ve Allah’ı inkar etmişlerdir.

Livata Yapmak: Livata kelime manası ile erkeğin bir başka erkeğe cinsi münasebet arzusuyla yaklaşmasıdır. Lut kavminden önceki toplumlarda böyle bir durum görülmezken bu kavimde oldukça aşırı şekilde livata eylemlerinde bulunulmuştur. Azabın en önemli ve en çok bilinen sebeplerinden birisi olarakta yine bu livata eylemleri gösterilmektedir.

Lut kavminin helak olma sebeplerine dair farklı açıklamalarda mevcuttur. Hasan Basri Hazretleri kavmin helak sebeplerini hadisle rivayet etmiştir:

“On şey vardır ki Lut Kavmi onları yapmış ve o yüzden helak edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar; livata, sapanla taş atmak, güvercinle(kumar) oynamak, def çalmak, içki içmek, özürsüz bir şekilde sakal kesmek, emredilenden fazla bıyık uzatmak, ıslık çalmak, alkışlamak, erkeklerin ipek gömlek giymesi ve bir tane de ümmetim ilave eder ki; o da kadın kadına münasebbet bulunmaktır.” (Suyuti, Cami’u’s-Sağir)

Ancak bu hadis rivayeti zayıf bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Ve yorumu üzerine tartışmalar mevcuttur.

Lut Kavmi azgınları aynı zamanda livataya bir başkası öldürmek içinde başvurmuşlardır. Bu yolla insanlara eziyet edip öldürmüşlerdir.

Sodomlular ahlaki açıdan o kadar büyük bir çöküntünün içerisine düşmüşlerdirki yellenmelerini dahi aleni olarak bir eğlenme aracı haline getirmişlerdir.

Topluluk sakinleri birbirleri arasında koğuculuk denilen söz taşıma gibi olumsuz davranışlar ile toplum içinde nifak sokmuşlardır.

Ayrıca son derece cimri olan bu toplum maddi açıdan zor durumda olanları ise görmezden gelmiştir.

Tüm bu özelliklere sahip olanlar kendileri gibi olmayan ahlaklı insanlarla ise alay etmişlerdir.

Lut kavmi

Lût, İbrâhim’in Mısır yolculuğuna da katılmış ve Ölüdeniz (Lut gölü) yazmalarından Genesis Apocryphon’a göre Firavun’un görevlilerine karşı İbrâhim’in sözcülüğünü yapmış, pek çok mülk sahibi olmuş ve orada evlenmiştir. Mısır’dan Ken‘ân diyarına geriye dönen Hz. İbrâhim ile Lût’un çok miktarda koyun ve sığır sürüleri vardı.

Bölgede az sayıda kuyu bulunduğu için adamları arasında tartışmalar çıkınca Lût onlardan ayrılmış ve verimli Erden havzasına yönelmiş ve Sodom çevresine yerleşmişlerdir. Erden havzasındaki Sodom, Gomore (Gomorre = Gomerrhe), Adma, Tseboim ve Bela şehirlerinin halkı Elâm Kralı Kedorlaomer’e isyan edip yenilince Lût da esir alınmış, ancak İbrâhim tarafından kurtarılmıştır.

Kavmin yaşam sürdüğü bölge ise bugün Ürdün-İsrail sınırında bulunan Lût Gölü çevresi olduğu ileri sürülmüştür. Bu düşüncede o bölgede gerçekleştiren arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulguların etkisi vardır. Ayrıca yine bu kazılar ışığında Lût Kavmi’nin Museviliğin kutsal metinlerinden olan Eski Ahit‘te adına rastlanan Sodom şehri olduğu kesinleşmektedir.

Lut Kavmi’nin yaşadığı yer ile alakalı bir başka güçlü kanıt ise Lut Gölü’nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması ve bu bölgede bir çöküş olduğudur. Bu çöküşün o çevrede yaşanan bir afet sonucu oluştuğu ve bu afette bölgede yaşayan sapkın kavmin yok olmasına sebep verdiği söylenir. Kur’an ve Tevrat’ta da Sodom şehrinin helak oluşu ile ilgili yazılı olan anlatılar birbirleri ile örtüşmektedir.

Tevrat’a belirtilene göre Sodom halkı yaradana karşı günahkârdır. Çünkü Sodom ‘da her türlü sapkınlık, ahlâksızlık, özellikle de cinsî sapıklık yaygındı.

Lut Kavminin helak olması

Lut kavmi, erkek erkeğe cinsel ilişki ile tatmin yolunu seçmekle helak edildiği belirtilmiştir. Hz. Lut’un bütün ikazlarına rağmen bu işten vazgeçmemişlerdir. Kuran’da bu olay şöyle geçmektedir.

“Elçilerimiz, yakışıklı birer delikanlı suretinde Lut’un yanına gelince, onların melek olduğunu henüz bilmeyen Lut, kadınları bırakıp erkeklere yönelen sapık hemşerilerinin bu gençleri taciz edeceğinden korkarak, onlardan dolayı üzüntü ve endişeye kapıldı. Misafirlerini koruyacak gücü olmadığını görerek onlar yüzünden içi daraldı ve kendi kendine, ‘Bugün çok çetin bir gün olacak!’ dedi.”

“Bu arada, şehre gelen yabancıların Lut’un evinde misafir olduğunu haber alan kavmi, sapık arzularının kamçılamasıyla, âdeta kudurmuş bir hâlde koşarak Lut’un kapısına dayandılar. Zaten öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı âdet hâline getirmişlerdi.”

“Lut, ‘Ey kavmim!’ dedi, ‘İşte kızlarım; onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse, Allah’tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?’”

Buna karşılık onlar, “Sen de gayet iyi bilirsin ki, bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pekâlâ bilirsin!” dediler.

Bu azgın topluluk karşısında tamamen çaresiz kalan Lut, “Ah, keşke size karşı koyabilecek gücüm olsaydı yahut şerrinizden korunabileceğim sağlam bir kaleye sığınabilseydim!” dedi. Şehre sonradan yerleşen bir yabancı olduğu için, kendisini savunacak kabile desteğinden yoksundu. İşte, Lut Peygamber’in üzüntüsü doruk noktasına ulaşmıştı ki:

Sonunda melekler gerçek kimliklerini ortaya koyarak,

“Ey Lut!” dediler, “Bizler Rabb’inin elçileriyiz. Artık korkmana, üzülmene gerek yok! Çünkü onlar senin kılına bile dokunamazlar! Zaten kısa bir zaman sonra hepsi helâk edilecektir! Bunun için, gecenin bir vaktinde ailenle birlikte şehri terk etmek üzere yola çık. İçinizden hiç kimse kâfirlerle birlikte olma özlemiyle geriye dönüp bakmasın! Ancak karın hariç; çünkü o, zalimlerin yanında kalmayı tercih edecek. Bu yüzden de onların başına gelecek olan azap, onun da başına gelecek.

Onların helâk edilme zamanı sabah vaktidir; sabah vakti de yakındır, değil mi?”

Ve nihayet Sodom şehri için helâk emrimiz gelince, Lut’u ve ailesini oradan çıkardık, sonra korkunç bir sarsıntıyla oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine, ateşte pişip sertleşmiş kızgın taşları sağanak sağanak yağdırdık.

O taşlar, öyle tesadüfen yağmadı onların başına. Aksine her bir taş, Rabb’inin katında işaretlenmiş ve zalimleri cezalandırmak için özellikle gönderilmişti. Ve siz ey insanlar! Kendinizi benzer bir felâketten uzak sanmayın! Zira bu tür cezalar, zalimlerden hiç de uzak değildir.

Allah zaman zaman belâ ve musibetler göndererek insanları uyaracaktır. (Hud, 11/77-83; Kısa tefsirli Kur’an Meali).

Bu ümmetin kavimlerinin bütün bütün helak olmaması, Hz. Muhammed (a.s.m)’in yaptığı ve kabul olmuş duasının bir sonucudur. Bununla beraber, âhir zamandaki artan kötülüğe paralel olarak Allah’ın gazabını gösteren felaketler de çok artmıştır. Bugün, depremler, seller, tufanlar, tusunamiler, hortumlar, kasırgaların helak ettiği insan sayısı, eski kavimlerin kat kat üstündedir.

Fakat, eski kavimlerde olduğu gibi, bugün de bu musibetleri tesadüflere vererek, “normal birer doğa olayı” diyerek işin içinden çıktığını zannedenler var. “Deprem Allah’ın bir uyarısıdır.” diyenler ceza görmüşse, bunun altında yatan sebep, olan felaketi, suç-ceza ilişkisinden uzaklaştırıp tesadüflere havale etme gayretlerinin varlığıdır.

LÛT Kavmi Neden Helak Oldu?
LÛT Kavmi Neden Helak Oldu?

Bilimsel olarak Lut Kavmi’nin Helakı

Kavmin yaşam sürmüş olduğu bölgede yapılan jeolojik araştırmalar helakın gerçekleşme şeklinede ışık tutmaktadır. Bu bölgede yaşanan çöküntünün 3700 yıl önce yaşanmış olan bir meteor yağmurunun etkisi ile olduğu söylenmektedir. Kitabı Mukaddes‘te sözü edilen kükürt ve ateşin ise bölgenin jeolojik yapısında bulunan ve yaşanan depremle alt üst olup infilak eden doğalgaz ve petrol kaynaklarının patlaması ile yaşanan yangından kaynaklandığını doğrular niteliktedir.

Alman araştırmacı, Werner Keller’de gerçekleştirdiği incelemeler sonucu yaptığı açıklamalarda Lut Kavmi’nin yaşadığı Sodom ve Gomora şehirleri ile ilgili bilgiler vermiştir. Keller, bu iki şehrin Siddim Vadisi denilen ve Lut Gölü’nün en son kısmında bulunan bölgede olduğunu ve yaşanan afetten önce buralarda geniş yerleşim alanları bulunduğunu aktarıyor.

National Geographic’e göre ise bu helak hadisesi şöyle özetlenir:

“Sodom tepesi, Ölü Deniz’e doğru yükselir. Hiç kimse şimdiye dek yok olan şehirler Sodom ve Gomora’yı bulamadı. Ancak bilim adamlarına göre bu şehirler kayalıkların karşısındaki Siddim Vadisi’nde duruyorlar. Büyük ihtimalle Ölü Deniz’in taşkın suları ve depremin altında kaldılar.”

Lut Nerede Yaşadı? Nerede Vefat Etti

Cinsi sapıklık ve sapkınlık nedeni ile Melekler Lût’a şehri harap edeceklerini, ailesini alıp burayı terk etmesi gerektiğini bildirirler. Lût ağır hareket edince melekler karısını ve iki kızını şehrin dışına bırakarak onlara arkalarına bakmadan dağa doğru kaçmalarını tembih ederler.

Lût ise dağa ulaşmanın zor olduğunu, ancak yakındaki küçük şehre ulaşabileceklerini ifade eder. Güneşin doğmasına yakın Tsoar’a varırlar. Arkalarında bıraktıkları Sodom ve Gomore ’ye göklerden ateş ve kükürt yağdırılır. Şehirler, bütün havza ve oralarda yaşayan canlıların hepsi bitkilere varıncaya kadar helâk edilir.

Lût’un karısı ise meleklerin tembihine rağmen kaçarken geriye baktığından bir tuz direği oluverir. (Tekvîn, 18/1; 19/26; Petrus’un İkinci Mektubu, 2/6-7). Tsoar’da kendini güvende hissetmeyen Lût iki kızıyla birlikte Ölüdeniz’in doğusundaki dağlara çekilir ve bir mağaraya sığınır.

Tevrat’ta Lût ile ilgili çok ağır bazı iftiraların dışında (Tekvîn, 19/30-38) başka herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Hz. İbrâhim ’den ayrıldıktan sonra Lût, İsrâiloğulları tarihi için herhangi bir önem taşımadığı için onun ne kadar yaşadığı, nerede vefat ettiği bilinmemektedir.

Bir rivayete göre Lût’un kabri el-Halîl’in (Hebron) doğusunda Benî Naîm köyü yakınındadır (, IV/1, s. 365). Kitâb-ı Mukaddes’teki Lût oğulları ifadesi hem Moablılar’ı hem Ammoniler’i içine almaktadır (Tesniye, 2/9, 19; Mezmur, 83/8).

 

 

 

 

 

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %