• Göyük Han Moğollar
    KİMDİR?

    Göyük Han Kimdir?

    Göyük Han Kimdir? Güyük Han’ın Hayatı, Küyük Han’ın Çoçukları Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir. Doğum tarihi: 19 Mart 1206, Khamag Mongol olarak bilinmektedir. Cengiz Han’ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday’in büyük oğlu ve tahtın varisidir. (Ardılı) Naiplik görevi yapan annesi Töregene ‘nin siyasi manevraları neticesinde 1246 ‘da toplanan kurultay da büyük kağan olarak seçilmiştir. Batı Hristiyanları tarafınca heretiklik olarak kabul edilen Nasturilik ‘ten büyük ölçüde etkilenerek çevresine hristiyan danışmanlar toplamıştır. Hanlığa seçilişi Cengiz ‘in öteki torunu, Rusya Fatihi ve Altın Orda Devleti ‘nin kurucusu Batu ‘nun tepkisini çekse de, erken ölümü Moğol İmparatorluğu ‘nun tümüyle parçalanmasını önlemiştir. 20 Nisan 1248 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin ‘de…