• Kovid-19
    NEDİR?

    Korona (Corona)

    Koronavirüs ya da corona virüsü kanatlı hayvanlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve Coronaviridae ailesinin iki alt familyasından birini oluşturan virüsler topluğu anlamına gelmektedir. İnsanlar için ciddi olmayan bir virüs olarak belirtilen bu virüs, nezle vakalarının önemli bir bölümünde MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19 (2019-nCoV) gibi  koronavirüs çeşitleri 2019-2020 yılında ölüm riski taşıyan bir virüs olarak nitelendirilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonlarına neden olması tüm vakalarda ölüm ile sonuçlanmıştır. Koronavirüsler ineklerde ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu söylenmekteydi, ancak günümüzde ciddi ölümlere sebeb olmuş ve dünya pandemik hastalıklar listesinde yer almıştır. İçerisinde barındırdığı genetik materyal (genom) pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA’dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir, 30 kilobazdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en…