Azazel (Azazil) Nedir? Şeytan Azazil Kimdir?
0 0
Read Time:4 Minute, 7 Second

Azâzîl, yahudi ve hristiyan kaynaklarında azazel, azael, hazazel şeklinde geçer. İslâmî literatürde şeytan veya iblisin bir diğer adı Azazil olarak bilinmektedir. İbrânî dilinde azazel, “Tanrı’nın kuvvetlendirdiği” anlamına gelir.  Azazel hakkındaki en eski yahudi kaynaklı rivayet, mevsuk sayılmayan Enoch (Hanuk: Hz. İdrîs) kitabında görülmektedir.

Son zamanlarda bir çok filmde karşımıza çıkmakta olan Azazel merak konusu haline geldi. Netflix’in Lucifer adlı dizisinden sonra en çok yine Netflix’in orjinal dizisi Shadowhunters dizisinde karşımıza çıkmaktadır. Filmde Gölge Avcıları, Periler, Düşen Melekler, İblis, Kurtadam ve Vampir karakterlerinin hepsinden aynı anda bahsedilmektedir.

İnsan türünden olan kızların güzelliğine kapılarak Hermon dağı üzerinde yere inmiş 200 meleğin reisleri arasında onun adı Azael (Enoch, VI, 7) ve Azazel (Enoch, LXIX, 2-4) olarak geçmektedir. Bu, Tevrat’ın Tekvîn kitabının altıncı babında söz konusu edilen “Allah oğulları” kıssası ile ilgilidir.

Bu kıssaya göre insan türünden olan kızlar ile birleşmelerinden peyda olan devlerin yeryüzüne saçtıkları kötülükler yüzünden tûfan suları dünyayı kaplamadan önce Allah bu melekleri cezalandırmış, bu arada Azazel’in de ellerini ve ayaklarını büyük meleklerden Rafael’e bağlatarak Dudael’deki bir çukura attırmıştır.

AZÂZÎL nedir?

Azazil veya Azazel (Aramice: רמשנאל, Arapça: عزازل, Azazil, İbranice: עזאזל, Aze’ezel), İbranice’de tanrı El tarafından Azeez (desteklenmiş) anlamına gelir. Yom Kipur gününde mabeddeki hizmette yer alan iki keçiden, halkın günahını yüklenen birinin gönderildiği yer veya meleğin adı olarak tasfir edilmektedir.

Melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bilinen ve çok ibâdet etmekle meşhûr olan cinnîyi, yâni şeytanı, secdeden ka­çınmış ve çirkin bir sûrete dönüşmüş hâlde gördüler. Allâh Teâlâ’nın emrine itaat nîmetine şükür için hep birlikte tekrar secdeye kapandılar.

Azâzîl Nedir?
Azâzîl Nedir?

Secdeden ictinâb ettikten sonra “Şeytan” lakâbını alan Azâzîl, şerrin temsilcisi hâline gelmiştir. O, melek de­ğildi, ateşten yaratılmıştı. Cennette bulunan meleklerin arasındaki bir cinnîydi. Bu yüzden, kendi yaratılışını üstün görmüş ve Hazret-i Âdem’in Allâh’tan bir rûh ta­şıması ve halîfetullâh olması gibi üstünlüklerini kavrayamamıştı. Allâh Teâlâ’nın emrinden gâfil kaldı, nefsânî bir hesâba dûçar oldu. Allâh Teâlâ ondaki bu âcizlik, cehâlet ve gafleti şöyle ifâde buyurur:

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّموَاتِ وَاْلأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً

“Ben onları (iblîs ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şâhit tuttum. Dalâlete düşenleri kendime yardımcı edinecek değilim.” (el-Kehf, 51)

Diğer bir âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak, kullarını, yaratılış gâyesinden uzaklaşmak sûretiyle şeytan ve avanesini dost edinme gafletinden îkâz ederek şöyle buyurur:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً

“…İblîs cinlerdendi. Rabbinin emrine karşı çıktı. Şimdi siz, Ben’i bırakıp da onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zâlimler için bu ne fenâ bir karşılıktır!”(el-Kehf, 50)

Azazel Hakkında
Azazel Hakkında

İslamiyette Azazil

Azazil kelime anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. İbni Kuteybe’ye göre, İblis’in isimlerinden biri olduğu iddia edilmektedir. Hallac-ı Mansur’a göre ise ilk insan Hz. Adem’e secde etmediği için azledilmiştir.

Abdullah bin Abbas’a göre, Azazil, meleklerin en bilgili olanıydı ve bir zamanlar yeryüzünde kötü cinlerle savaştı, sonra gururlandı ve Hz.Adem’e secde etmedi.

Üstelik kendini daha üstün hissetti, çünkü ateşten yapılmıştı. Bir insan çamurdan yarattı, meleklerin nasıl yaptıklarını Allah’a sunamadı. (Onun ateşi onu meleklerin arasında özel biri haline getirmiş ve daha önce savaştığı cinlerden farklı olduğu söyleniyor.)

Daha sonra, Tanrı onu cennetten attı ve onu bir şeytana dönüştürülmüş ve ismi İblis olarak değiştirilmiştir.

azazel sizce ne demek, azazel size neyi çağrıştırıyor?
azazel sizce ne demek, azazel size neyi çağrıştırıyor?

Çöl Cini Azazel

Yahudiler arasında mevcut olup İsrâiliyat edebiyatı vasıtasıyla Câhiliye Arapları arasında da yayılan, karanlık gecelerde yolculara türlü eziyetler eden sayısız çöl cinlerinden birinin bu Azazel olduğuna dair inanış, muhtemelen bu tahrif edilmiş kıssadan gelmektedir.

Tevrat’ta biri Rab, öteki Azazel’e sunulacak iki keçiden bahsedilmektedir (Levililer, 16/8-10). Bu keçilerden ilki bir kurban iken ikincisinin Azazel’e, İsrâiloğulları’nın günahını çöle taşıması, halkı günahlarından temizlemesi için gönderildiği anlaşılmaktadır. Azazel’in burada tabiat üstü ruhanî bir varlık olarak kabul edildiği görülmektedir. Çöl, cinlerin ve ruhanî varlıkların meskeni olarak bilindiğinden (Levililer, 13/21, 17/7), kötülükten onu geldiği yere iade ederek kurtulmak istenmektedir. Dolayısıyla Azazel, Enoch kitabında yeryüzüne indiği, yaptıklarından dolayı lânetli olarak son güne kadar kalmaya mahkûm edildiğinden bahsedilen çöl cini olmalıdır.

Azazel’in Görevi

Kabbala’ya göre, İdris kitabında belirtildiği gibi olan ve insan kızlarıyla evlenerek dünyada Nefilim‘ler çağını başlatan düşen meleklerin başı. Dahası, Azazil insanlara silah sanatı ve kozmetik işçiliği öğretti. Bu sebeple yeryüzünün yolsuzluğundan sorumludur.

 

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %