• BİLİM

    Gelişim ve Kişilik Dönemleri

    Bireyleri birbirlerinden ayıran farklı özelliklerin bir araya gelmesi sonucu ile kişilik oluşur. Kişilik tam anlamıyla karmaşık bir kavramdır. Bu yüzden oluşumuna fizyolojik etmenler, kalıtım, sosyokültürel çevre ve bilinç altı etki eder. Kişilik karmaşık bir olgudur. Kişilik oluşumu ve gelişimi yönünde yapılan araştırma çalışmaları bir çok kuramı geliştirmiştir. Kişilik Gelişimi ve Temel Eğitim Kuramları İnsan davranışları bakımından duygusal, uysal, hız ve azim gibi özellikler taşımaktadır. Bireyin fiziksel yapısı ile kişiliği arasında sıkı bir bağı vardır ve bu özellikler bireye doğuştan yüklenir. Doğuştan gelen bu özelliklere dikkat eden bazı araştırmacılar beden tiplerine göre kişilik tipi tahmininde bulunmuşlardır. Bu beden tiplerinden SHELDON (şeldon) beden tipine göre bireyler endomorfi, mezamorfi ve ektomorfi olarak üç…