Tagged: İBN HALDÛN

İbni Haldun ve Hayatı

İbn-i Haldun Kimdir?

İbn-i Haldun Kimdir? Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî bilinen kısa adıyla İbn-i Haldun kimdir? modern historiyografinin, sosyoloji ‘nin ve iktisat ‘ın öncü isimlerinden biri olarak kabul edilir. 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi olarak köklü bir aileden geldiği gerekçesi ile iyi bir eğitim aldığı söylenmektedir. Gelin hep birlikte bu önemli...