Tagged: hermit

Uzakdoğunun Bilgelik Ağaçı Banyan

Bilgelik Ağacı Banyan ve Mitolojisi

Uzakdoğu bilindiği üzere bir çok mitolojiye konu olmuştur. İnanışları gereği bir çok ağaç vb. materyal onlar için önem arz etmektedir. Bir takım materyallerin kutsallığı ve keşişlerin kutsal yolda ilerleyişine konu olan o materyallerden bir tanesi de banyan ağacıdır. Banyan Ağacı Bilgeliği Temsil Eder Hinduizm’de ağaçlar büyük önem taşıyor. Kutsal kabul edilirler ve genellikle Tanrılar ve tanrıçalarla...