Tagged: helak edilen kavim

Helak Edilen Kavim Lut Kavmi

LÛT Kavmi Neden Helak Oldu?

Lut kavmi, özellikle lutîlikle, erkek erkeğe tatmin yolunu seçmekle meşhur olmuş bir kavimdir. Hz. Lut’un bütün uyarılarına rağmen bu işten vazgeçmedikleri için helak edilmişlerdir. Lut Kavminin olmasının nedeni nedir? Erkek Erkeğe ilişki nedeni ile mi helak edildiler? Lût kelimesinin İbrânîce veya Süryânîce olduğu ileri sürülmektedir, İslâm öncesi Arap toplumunda ise bilinmemektedir. Tevrat’ta Terah’ın çocuklarından Haran’ın...