• Mavi Kurt - Dişi Kurt Efsanesi
    MİTOLOJİ

    Dişi Kurt Destanı

    Dişi Kurt Mitolojisi Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçası olan Dişi Kurt, Gök Türkler çağını konu edinir ve türklerin bir dişi kurttan türediği kabul edilir. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı’nın ana konusu üzerine kurulmuş olup, bu destanın anonim olarak yayıldığını söyleyebiliriz. Bozkurt Destanı ile kaynağını var oluşunu belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile güçlenmiş, yayılmıştır. Çin kaynaklarına göre Bozkurt Destanı’nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar. Bozkurt Destanı’nın devamı, Ergenekon Destanı’dır. Bozkurt Destanı, Çin kaynaklarında önemli bir yer almıştır ve iki farklı söyleşi biçiminde anlatılmaktadır. Bozkurt Destanına Göre Dişi Kurt 1.nci Söyleşi Hunların Aşina adındaki Türk boyu Hazar Denizinin batı taraflarında yerleşmiştir. Burada kurdukları çadır hayatında yaşayışlarını sürdürüyorken…