Erlik Han ve Eşik Cinleri

Yeraltı Tanrısı Erlik Han ve Eşik Cinleri Türk Söylence Kültüründe “EŞİK” Neden Kutsaldır? Türkler eşiğe basmaz, hepimiz bunu biliriz, kimimiz sebebinin ne olduğunu bilmez, sadece öğretilmiş bir dürtü ile söyler bunu kimisi de atalarından öğrenmiştir sebebini, biz özetleyecek olursak eşikte oturulmaz, çünkü eşikte oturmak iyi sayılmaz. Çünkü eşiklerde “Eşik Cinleri” ‘den bahsedilir. “Eşikte oturma çarpılırsın” diye korkutulur çocuklar, eşikte oturma günah der büyüklerimiz. 🙂 Eski Türk Mitolojisinde, Körmösler yani kötü ruhlar ve cinler insanlara çok…

"Erlik Han ve Eşik Cinleri"