Tagged: eşik atlatmak

Erlik Han Kimdir?

Erlik Han ve Eşik Cinleri

Yeraltı Tanrısı Erlik Han ve Eşik Cinleri Türk Söylence Kültüründe “EŞİK” Neden Kutsaldır? Türkler eşiğe basmaz, hepimiz bunu biliriz, kimimiz sebebinin ne olduğunu bilmez, sadece öğretilmiş bir dürtü ile söyler bunu kimisi de atalarından öğrenmiştir sebebini, biz özetleyecek olursak eşikte oturulmaz, çünkü eşikte oturmak iyi sayılmaz. Çünkü eşiklerde “Eşik Cinleri” ‘den bahsedilir. “Eşikte oturma çarpılırsın”...