Manevi Uyanış Nedir? Ruhsal Bir Uyanış Ne Kadar Sürer?

Bu tez, birçok dini mistik tarafından mistik yaşamlarının başlangıcında yaşanan iç çatışmaların psikolojik bir analizidir. Çatışmalardan ve mistiklerin bu çatışmalara verdiği tepkiden, mistik bir mücadele deneyimi olarak bahsediyorum. Çalışma, bilimsel hesaplarda, mistik talimat kitaplarında ve mistiklerin kişisel belgelerinde bulunan mistik mücadele tanımlarının incelenmesiyle başlıyor.  Ardından, William James ve Evelyn Underhill’de bulunan mistik mücadelenin psikolojik yorumlarını eleştiriyorum. Daha uygun bir yorumlama olduğuna inandığım şeyi sağlamak için, mistik mücadeleyi Kazimierz Dąbrowski’nin kişilik gelişimi teorisindeki ilgili aşamalarla karşılaştırıyorum. Ayrıca, mistik bir mücadeleye…

"Manevi Uyanış Nedir? Ruhsal Bir Uyanış Ne Kadar Sürer?"

Rehberlik ve Eğitimde Rehberliğin Önemi

Eğitimde rehberliğin önemi oldukça büyüktür. Rehberlik Nedir? Eğitimdeki Önemi Nedir? İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içinde yer almaktadır. Bu çevre ile bağdaşmıştır. Çünkü çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunur. Kişi yaşamı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir ve pratikleştirir. Bazı davranışlar rastlantı (tesadüf) ile ortaya çıkarken bazıları ise kasıtlı olarak planlı ve programlı olarak gerçekleştirilir. Bu davranış değişikliklerinin çoğunluğu hem aile hem çevre hem de okulda olur. Özetleyecek olursak…

"Rehberlik ve Eğitimde Rehberliğin Önemi"