Dişi Kurt Destanı

Dişi Kurt Mitolojisi Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçası olan Dişi Kurt, Gök Türkler çağını konu edinir ve türklerin bir dişi kurttan türediği kabul edilir. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı’nın ana konusu üzerine kurulmuş olup, bu destanın anonim olarak yayıldığını söyleyebiliriz. Bozkurt Destanı ile kaynağını var oluşunu belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı