Ceset üzerine neden bıçak-makas koyulur?

Ceset Üzerine Neden Bıçak-Makas Koyarız? Dinler tarihi uzmanı olarak tanıdığımız Mircea Eliade ‘ya göre; Hiç bir din yerinde bitmiş değildir ve hiç bir din bütünüyle yeni değildir muhakkak ki geçmişe dayanır demiştir. Bir sonraki din, bir önceki dinin anılarını muhafaza eder, izlerini taşır. Günümüzde yaptığımız pek çok ritüel eski Orta Asya Şaman inançları ve mitolojileri ile bağlantılıdır. Şaman mitolojilerinde yer altına inen ruh, Erlik Han ile karşılaşır. Erlik Han önce onu sorguya çeker. Fakat ölen…

"Ceset üzerine neden bıçak-makas koyulur?"