• TREND BİLGİLER

    Ceset üzerine neden bıçak-makas koyulur?

    Ceset Üzerine Neden Bıçak-Makas Koyarız? Dinler tarihi uzmanı olarak tanıdığımız Mircea Eliade ‘ya göre; Hiç bir din yerinde bitmiş değildir ve hiç bir din bütünüyle yeni değildir muhakkak ki geçmişe dayanır demiştir. Bir sonraki din, bir önceki dinin anılarını muhafaza eder, izlerini taşır. Günümüzde yaptığımız pek çok ritüel eski Orta Asya Şaman inançları ve mitolojileri ile bağlantılıdır. Şaman mitolojilerinde yer altına inen ruh, Erlik Han ile karşılaşır. Erlik Han önce onu sorguya çeker. Fakat ölen insanın yanında kılıç, makas ve bıçak gibi “Demirden” yapılmış bir alet olmalıdır. Çünkü Erlik Han ‘ın sadece demirden ve Demirci Şamanlardan korktuğu rivayet edilmektedir. Türk geleneklerine göre yeni doğum yapmış kadınların yanına ya da yastığının…