• taun
    TREND BİLGİLER

    Taun.! İslam Dini Salgın Hastalıklarla Nasıl Mücadele Etti

    Müslümanlar geçmişte taun yani veba adı verilen salgın hastalıkla mücade etmiştir. Müslümanlar Allah’ın kaderinden yine Allah’a sığınmışlardı. Bugün hepimiz şahit olduk ki, bu salgın hastalık tüm dünya da ezan sesinin yankılanmasına vesile oldu. Yüzbinlerce insanın hayatını amansız bir şekilde kaybetmesine yol açan salgın hastalıklar ve afetler İslam tarihinin ilk dönemlerinde tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Özellikle bulaşıcı bir deri hastalığı olan taun farklı dönemlerde ciddi sayıda can kaybına yol açmıştı. Müslümanlar Allah’ın kaderinden yine Allah’a sığınmışlardı. TÂUN NEDİR? Taun; Kitlesel ölümlere sebep olan bir veba hastalığı türüdür. Sözlükte “yaralamak, ayıplamak, kusurlu görmek” anlamı taşıyan ta‘n kökünden türeyen tâûn bazı dilcilere göre bulaşıp yayılan her hastalığın adıdır. Tâunu vebanın bir türü olarak kabul eden İbn…