• MİTOLOJİ

    İbrahimi Mitolojisi; Adem, Havva, Bir Elma ve Bir Slithery Yılanı

    Gerçek herkesin gerçeğidir. Kurgu ise tam tersine kimsenin gerçeği değildir. Hatta gerçeklik payı hiç yoktur ve genelde şehir efsanesi olur. Mit birisinin gerçeğidir. Kültürel bir gerçek, dini bir gerçek, bir ulusun gerçekliği, bir toplumu içinde işlev görmeleri için ortak bir dünya görüşü vererek birbirine bağlayan bir gerçektir mitoloji. Bilim size dünyanın nasıl işlediğini söyleyecektir, ancak  efsanevi nedenler gerçeğin nasıl işlediğini söyleyebilir. Örneğin Tanrı fikri kültürel bir gerçektir: Budizm, Jainizm veya laikliğin bir parçası değildir. Benzer şekilde, peygamberler fikri Hindu dünya görüşünde bir anlam ifade etmiyor.  Kahraman, kötü adam ve kurban fikri, dünyadaki mitolojilere modern hikaye anlatıcıları tarafından dayatılan ve kültürel fikirlerin bozulmasına yol açan Yunan efsanevi bir fikirdir. Eşitlik rasyonel bir kavram değildir. Bu öznel…