Tagged: Bektaşilik Türklük

Aleviler Öztürktür

Bektaşi Evlerinde Neden Bozkurt Sembolü Bulunur?

Bektaşilerin evlerinde neden Bozkurt bulunur? Bektaşilerin, evleri ve iş yerlerinde Türklüğün “Türeyiş ve Göç Destanı” ‘nın sembolü olan Bozkurt sembolleri bulunur. Alevi-Bektaşi geleneği, İslamiyet öncesi Türk kültürüne bağlılıklarının bir sembolü olarak Bozkurt’u görürdü. Türklüğün simgesi olarak kabul edilen bozkurt ‘un Alevi-Bektaşi geleneğindeki yeri ve önemi nedir birlikte göz atalım. Alevî-Bektaşî Kültüründe Türklük Türkler İslamiyet’i kabul...