Vedik Perspektif ve Modern Bilimde Türler

Modern bilimde türler, vücut tipine ve genellikle DNA’larına göre tanımlanır ve rastgele mutasyonlar ve çevre tarafından doğal seçilim yoluyla gelişirler. Ekosistemlere bakmak için uzaklaştırıldığında bu evrim kavramındaki çatlaklar ortaya çıkar . Bir ekosistem, türler arasındaki karşılıklı ilişkilerle tanımlanır ve ekosistemlerin incelenmesi onların istikrarıyla ilgilidir.  Bir ekosistemdeki stabilite noktaları, bireysel olarak değil toplu olarak tanımlanır; bu, hiçbir türün bağımsız olarak değişemeyeceği anlamına gelir; daha ziyade ekosistem bir bütün olarak gelişir ve türün bireysel üyeleri ekosistem değişikliklerine uyum sağlar.  Evrim, Modern Bilim Türleri…

"Vedik Perspektif ve Modern Bilimde Türler"