Güzellik ilkeleri ve estetik

Batı felsefesinde güzellik sorusu Yunan zamanından beri sürekli tartışılıyor, ancak dünyanın fikir gibi olduğu görüşünü benimsersek, bazı basit cevapları var. Bir güle bakıp onu bir gül olarak anladığımızda, o zaman gülün güzel olduğunu da söyleyebiliriz. Bir gülün bilişi, zihnimizde önceki bir fikrin uygulanmasını içerir ve bu nedenle ‘gül’ bir kavramdır. Aynı şekilde, ‘gül’ de güzelse, o zaman güzellik bilgiye, yani ‘gül’ kavramına uygulanır. Basit sonuç, güzelliğin bilginin bir özelliği olduğudur ve eğer bilginin özelliklerini anlarsak, o zaman güzellikle ne demek…

"Güzellik ilkeleri ve estetik"