Bektaşi Evlerinde Neden Bozkurt Sembolü Bulunur?

Bektaşilerin evlerinde neden Bozkurt bulunur? Bektaşilerin, evleri ve iş yerlerinde Türklüğün “Türeyiş ve Göç Destanı” ‘nın sembolü olan Bozkurt sembolleri bulunur. Alevi-Bektaşi geleneği, İslamiyet öncesi Türk kültürüne bağlılıklarının bir sembolü olarak Bozkurt’u görürdü. Türklüğün simgesi olarak kabul edilen bozkurt ‘un Alevi-Bektaşi geleneğindeki yeri ve önemi nedir birlikte göz atalım. Alevî-Bektaşî Kültüründe Türklük Türkler İslamiyet’i kabul