SGK Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ‘ndan müjde..! Prim Ödeme Süreleri Ertelendi. Birçok işçi ve işvereni yakından ilgilendiren o duyuru geldi. Prim ödemeleri ertelendi. Peki Prim Ödeme Süreleri Ne Zamana Ertelendi?

Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 02.04.2020 tarihli “Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru” konulu duyurusu aşağıda sunulmuştur.

ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:
 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 2020/Haziran  ayı  sonuna  kadar  ödenmesi  gereken  2020/Mayıs  ayına  ait  sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır.
Söz konusu virüsün ülkemizde de sınırlı sayıda olsa da görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:
•Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
•Korona virüssalgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
✓Alışveriş merkezleri dahil perakende,
✓Sağlık hizmetleri,
✓Mobilya imalatı,
✓Demir çelik ve metalsanayii,
✓Madencilik ve taş ocakçılığı,
✓Bina inşaat hizmetleri,
✓Endüstriyel mutfak imalatı,
✓Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
✓Araç kiralama,
✓Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
✓Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
✓Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
✓Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
✓Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
✓Tekstil vekonfeksiyonimalatı ve ticareti,
✓Halkla  ilişkiler  dahil  etkinlik  ve  organizasyon  hizmetleri  sektörlerinde  faaliyette  bulunan mükellefler,
✓Ana  faaliyet  alanı  itibarıyla  İçişleri  Bakanlığınca  alınan  tedbirler  kapsamında  geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflereait,
işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
•Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,
✓Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
✓Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
✓Tarımsal faaliyette bulunanlarile
✓Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara  bölünmüş  komandit  şirketlerin  komandite  ortakları,  diğer  şirket  ve  donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:
 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 2020/Haziran  ayı  sonuna  kadar  ödenmesi  gereken  2020/Mayıs  ayına  ait  sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.
•Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
•Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;
✓22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
✓Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin,

mücbirsebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

•5510  sayılı  Kanuna  göre  Kuruma  verilmesi  gereken  her  türlü  bilgi, belge  ve  beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.