Ruhçuluk, Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm, ölülerin ruhlarının var olduğu ve yaşayanlarla iletişim kurma yeteneğine ve eğilimine sahip olduğu inancına dayanan yeni bir dini harekettir . Öbür dünya veya “ruh dünyası”, spiritüalistler tarafından statik bir yer olarak değil, ruhların gelişmeye devam ettiği bir yer olarak görüldüğü inanışa Ruhçuluk yada Spiritüalizm denir..

Spiritüalizm Nedir?

Genellikle spiritüalist ekolün terim ve kavramlarını kullanarak, yine aynı ekolün öğretisini temel almak suretiyle, bu yolda ilerlemek isteyenlere yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla, bazı olaylar veya hipotezler hakkında kendi görüşlerimi kısmen yansıtmaya çalıştım. Kanaatimce, terminolojiden ziyâde araştırma yöntemlerindeki farklılıktan dolayı, spiritüalistlerle aramda önemli fikir ayrılıkları vardır. Bu sebeple, genel olarak spiritüalistik yöntemler başlığı altında ele alınan belirli araştırma biçimleri ve spiritüel doktrinler üzerinde kısaca durmak istiyorum. Aşağıdaki uzun yazı, bu konuda bir kritik denemesidir. Bu yöntemlerin, spiritüalist ekolde yetişen herkes tarafından bilindiğini tahmin ediyorum. Zâten, bu ekoldeki araştırma yöntemleri sınırlıdır.

Spiritüalist ekol, kendi yöntemleri çerçevesinde, bütün olayları belirli bir görüş açısı içinde değerlendirmekte ve yorumlamaktadır. Her ne kadar bu ekolün tâkipçileri arasında bazı detaylarda görüş farklılıkları varsa da, genel olarak aynı temele dayalı bir yapıda hemfikir oldukları kesindir. Uygulanan araştırma yöntemlerinin imkân verdiği sınırlar içinde bunun böyle olması da tabii karşılanmalıdır.

“Reenkarnasyon” ve “Poltergeist” gibi spesifik vakaların incelenmesi dışında, spiritüalist ekolün enformasyon kaynağı, bu ekolün öğretisinde esas unsur olmaktadır. Enformasyon kaynağı ile irtibat kurmak için, “medyum” denilen hassas bir insanın aracılığından faydalanırlar. Bu terimi, yazı içinde spiritüalist ekoldeki anlamı ile kullanacağım. Medyumları yazıcı, görücü, fizik, v.s. gibi çeşitli kategorilere ayırmaları, burada önemli bir faktör sayılmayacağı için üzerinde durmuyorum. Kezâ, bir operatör yönetiminde veya hazır bulunan dinleyici kitlesi karşısında kendiliğinden transa geçenler olduğu gibi, yalnız başına veya belirgin bir trans hâli olmaksızın da irtibat kuranlar da vardır. Bütün bu biçim değişiklikleri, enformasyon kaynağı üzerinde doğrudan etkili değildir. Medyumun tabiatına uygunluğu açısından, herhangi bir biçimde irtibat kurulması mümkündür.

Enformasyon kaynağına da bu ekolde değişik isimler takıldığı veya çoğu kez yüce bir pâye verilerek saygı duyulduğu görülmüştür. Bunlar da enformasyonu alan kişilerin ve medyumun psikolojik değerlendirmeleriyle ilgili bir davranış reaksiyonundan ibârettir. Benim ilk ve önemli husus olarak temas etmek istediğim konu, enformasyonun doğruluk oranının nasıl kontrol edileceği meselesidir.

Medyum aracılığıyla irtibat kurma yöntemini bir benzetmeyle inceleyelim: Belirli bir konuda bilgi edinmek istiyorsunuz. Meselâ, Antarktika’daki hava şartlarını öğrenmek istiyorsunuz. Ama, oraya gitme imkânınız yok. Bu durumda, en kestirme yol telefon etmektir. Fakat, nereye telefon edeceğinizi de bilmiyorsunuz. Bu sırada, çantasındaki telsiz-telefon âleti ile dünyanın her bölgesiyle irtibat kurabildiği söylenen, “medyum” adında birisi çıkıyor karşınıza. Önünüzdeki koltuğa oturuyor. Şöyle bir gevşiyor ve telsiz âletini çalıştırarak, ne sizin ne de kendisinin tanımadığı bir yerle irtibat kuruyor. Diyelim ki, bu medyum o yere daha önce de birçok defa telefon etmiş ve duyduklarını aktarmış. Öyleyse, şimdi de herhalde aynı şeyi yapacaktır. Nitekim, medyum daha önceden bildiği numarayı çevirip telefon âhizesine kulağını dayıyor ve duyduklarını anladığı kadarıyla size aktarıyor.

Spiritüalizm

Spiritüalizm ve Ruh Bilimciler

Albertson Memorial Maneviyat Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Rosemary Calderalo , diğer birçok din gibi, insanlar öldüğünde ruhlarının yaşamaya devam ettiği inancıdır, dedi .

Hristiyan olan manevi kiliseler var ama biz kendimizi Hristiyan olarak görmüyoruz” dedi. “Hıristiyan öğretilerinden yararlanıyoruz ama ana inancımız bu değil.”

Kilise üyeleri, bakanları 59 yaşındaki Rahip Simeon P. Stefanidakis’in Salı günü tutuklandığını ve çocuk pornosu bulundurmakla suçlandığını öğrenince sarsıldı. Boston’daki ABD Bölge Mahkemesine ilk kez çıkarılmayı bekleyen gözaltında.

Hristiyan olmasalar da, kilise üyeleri Spiritüalist hareketin Dokuz İlkesine bağlı kalırlar, ilki Sonsuz Zeka veya Tanrı inancıdır.

Diğer bir ilke ise, “sözde ölülerle iletişim, Spiritüalizm fenomeni tarafından bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.”

Takipçiler, ruhlarla iletişim kurmak için Stefanidakis gibi ortamları kullanır.

Calderalo, “Fiziksel bedeninizi kaybedebileceğinize inanıyoruz, ancak ruhunuz devam ediyor” dedi.

Kilisenin ülkede 1850’lere dayanan derin kökleri olduğunu söyledi.

“100 yıldan daha eski ve birçok inanca dayanan bir dindir” dedi.

Ancak Spiritüalizm, ruhlarla iletişim kurma konusundaki inançları nedeniyle yabancılar tarafından daha çok bilinir.

Çevrimiçi bir makalesinde, 2003 yılında İngiltere’nin Norfolk kentinde Stefanidakis’e yaptığı bir ziyaret hakkında, Christal adlı bir çocuk ruhu için aracı olarak hareket eden küçük bir grup için güçlü deneyim hakkında yazmıştı.

“Geçtiğimiz 25 yıl boyunca, bazı güçlü Ruh temasına, Ruh iletişimine ve Ruh birliğine tanık olma ve deneyimleme fırsatım oldu; ama bu akşam yaşadığım başka hiçbir şeye benzemiyordu. Herkes yoğun enerji-bilinç atlamasını hissedebiliyordu. geçmişten çıkıp bize dokunuyor, şimdiki zamanda” diye yazdı.

“Bunun neden olduğunu söyleyemem. Hayattaki hiçbir şeyin kaybolmadığını söyleyebilirim. Her insanın, yerin ve her şeyin içinde derinden gömülü bir enerjisi vardır. Gerçek bir psişik ve psikometrist bu enerjilerden faydalanabilir ve tarihi açığa çıkarabilir, dedi Stefanidakis.

Spiritüalist olmak ne demektir?

Spiritüalizm, ölülerin ruhlarının var olduğu ve yaşayanlarla iletişim kurma yeteneğine ve eğilimine sahip olduğu inancına dayanan yeni bir dini harekettir . Öbür dünya veya “ruh dünyası”, spiritüalistler tarafından statik bir yer olarak değil, ruhların gelişmeye devam ettiği bir yer olarak görülür.

Manevi olmak ama dindar olmamak nedir?

“Manevi ama dini değil” (SBNR), aynı zamanda “manevi ama bağlı olmayan” (SBNA) olarak da bilinir, organize dini tek veya en fazla olarak görmeyen bir maneviyat yaşam duruşunu kendi kendine tanımlamak için kullanılan popüler bir deyim ve başlangıçtır. manevi büyümeyi ilerletmek için değerli araçlar.

Maneviyat Hristiyanlıkla aynı mıdır?

Hristiyanlık, takipçilerine öğrettiği belirli bir doktrini olan belirli bir Din türüdür. Esasen İsa’nın çarmıhta öldüğü ve kendisinin Tanrı’nın Oğlu ve Tanrı olduğu. Maneviyat, temelde dokunabildiğiniz, görebildiğiniz ve duyabildiğinizden başka bir şeye inandığınız anlamına gelen geniş bir terimdir.