Rehberlik ve Eğitimde Rehberliğin Önemi
0 0
Read Time:3 Minute, 13 Second

Eğitimde rehberliğin önemi oldukça büyüktür. Rehberlik Nedir? Eğitimdeki Önemi Nedir?

İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içinde yer almaktadır. Bu çevre ile bağdaşmıştır. Çünkü çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunur. Kişi yaşamı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir ve pratikleştirir. Bazı davranışlar rastlantı (tesadüf) ile ortaya çıkarken bazıları ise kasıtlı olarak planlı ve programlı olarak gerçekleştirilir. Bu davranış değişikliklerinin çoğunluğu hem aile hem çevre hem de okulda olur. Özetleyecek olursak toplumda istenilen davranışları geliştirmek bir eğitimdir. Çünkü insan buna ihtiyaç duyar. Okullarda ise eğitim planlı olarak yapılır.

İnsan ve Çevre Bağı
İnsan ve Çevre Bağı

Her insan farkında olsa da, olmasa da belirli bir eğitim sürecinden geçer. Sürekli bir eğitim döngüsü içerisinde döner durur, Çünkü toplum içinde bir yere sahip olması (statü sahibi olması) ve istenilen davranışları sergileyerek davranışlarına yön vermeye ihtiyacı vardır. Bu anlamda eğitim başlı başına bir yardımcıdır.
Okullarda yapılan eğitimlerde öğrenciler bilgilerle donanmak kadar çevreye uyum için gerekli olan tutum ve davranışları da öğrenmektedir. Okullar öğrencilere toplumda yer bulma bir statü sahibi olma yolunda yol göstericidir. Hatta okullardaki eğitim çoğu zaman aileden daha etkili olabilir. Kişilerin öğretmenleri ve arkadaşları hayatın bazı yıllarında büyük yer tutar. Kişi hayatı o arkadaşı yada öğretmeni ile şekillendirmiş olabilir.

Günümüzde toplum hızla değişmekte ve kültür sürekli gelişmektedir. Bunun içinde bu değişime ayak uydurmak ve olası sorunlarla baş edebilmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Okullarda da rehber öğretmenler, rehberlik servisleri bulunmaktadır. Günümüz çocuklarının geçmişe göre çok daha donanımlı olmaları gerekiyor. Hayata tutunmak ve bir yer edinebilmek için kararlı, emin, problemleri çözebilen genç nesillere ihtiyaç vardır. Eğer insanda problemleri çözme gücü olursa bir ihtiyacını karşılarken davranış biçimi işe yaramazsa kolaylıkla yenisini geliştirebilir.
İnsan çevreye uyum sağlamak için birbirinden farklı yollar denemek zorundadır. Gelişmiş ve kontrol edilmiş bir sinir sistemi olmalıdır. Kişinin kendi deneyimleri bazen hayatta başarılı olması için yeterli olmaz, olmayacaktır. Böyle bir durumda başka deneyimlerden yada çözüm tavsiyelerinden yararlanması gerekir. Bununla beraber karşılaşılan problemlerde ya da huzursuzluklarda problem doğru biçimde tanımlanmalıdır. Bu çözüm için şarttır. Güçlük tanımlandıktan sonra sorunun kaynağı tespit edilmeli, baş etme yolları denenmelidir.

Toplum içinde yaşamla ilgili sorunlar ve bunlara çözüm bulmak her ne kadar okullarda ders konularının amacı olsa da bu rehberlik ve psikolojik danışmanlık çerçevesinde daha sistemli ve doğru bir şekilde yapılır. Bu birim öğrencilere danışmanlık, kişisel sorunları konusunda yol gösterme gibi çok önemli hizmetler verir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri öncelikle bireylerin sorunlarını dinler, onlara karar vermelerinde yardımcı olur. Kaygılı ve bunalımlı zamanlarda psikolojik destek verir. Problem çözme yeteneğini geliştirir. Ayrıca okullardaki bu birimler farkındalık sağlar. Zaman zaman yapılan anketler, istatiksel çalışmalar sayesinde kişi kendinin farkına varır. Toplumun neresinde olduğunu tespit eder.
Özellikle sınav stresi ile baş etmek için mutlaka gençlerin bu okullarındaki bu birimlerden yararlanmalıdır. Başarılı bir insan olmak için ruhen de mutlu ve huzurlu olmak gerekir.
Çağın en büyük hastalığı olan teknolojik aletlere bağımlılık yeni neslin sosyal ilişkilerini de çökertmiştir. Bu da toplumsal ilişkilerin her alanında sorunlara yol açar. Toplum içinde daha mutlu olmak, sosyal bir insan olmak için zaman zaman psikolojik danışmanlıklardan yararlanmak gerekir.

Rehberlik Eğitim Ruhudur
Rehberlik Eğitim Ruhudur

Rehberlik Nedir?

Bireyin kendini tanıması, problemlerini çözebilecek duruma gelmesi, yeteneklerini geliştirmesi, çevresiyle uyum içinde olması için o alanda eğitim görmüş uzman kişilerce yapılan psikolojik yardım olarak tanımlanan “Rehberlik Çalışmaları” rehber öğretmen (psikolojik danışman) tarafından yürütülmektedir. Bu alanda eğitim görmüş çalışanların verdikleri hizmetlere de psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri denmektedir.

Rehberlik Servisi Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri, en temel anlamada öğrencilerin gelişim dönemlerinin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmektedir. Her birey farklı özellikleri barındırmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlar kişiye göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıda yer alan durumlar rehberlik servisinin çalışma alanlarıdır.

Bu alanlar;

 • Arkadaş İlişkileri ve Yaşanılan Sorunlar,
 • Aile ile olan ilişkiler,
 • Kendini tanıma,
 • Kendini rahat ifade edebilme,
 • Ders Başarısı,
 • Sınav Kaygısı,
 • Stres ve Diğer Kaygı Alanları,
 • İletişim Sorunları
 • Üniversite Sınav Süreci
 • Kariyer Planlaması ve Mesleki Rehberlik
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri olarak ifade edilebilir.

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %