Muvafakatname nedir? Nerelerde Kullanılır?
0 0
Read Time:4 Minute, 20 Second

Muvafakatname herhangi bir konuda kişinin izin verdiğini gösterir bir yazılı belgedir. Bu belge, noterden alınır. Peki muvafakatname ile tapu devri mümkün mü?

MUVAFAKATNAME NEDİR?

Kısaca izin belgesi anlamı taşıyan bu kelime Muvafakat kelimesinden yani uzlaşma, onay verme kelimesimesinden türemiştir. Yani izin kağıdı, uzlaşma kağıdı anlamı taşır. Daha çok hukuki işlemler sırasında karşımıza çıkar. Alım, satım, ortaklık işlerinden şıkça geçer. Özünde bir işin yapılması için, hakkı bulunan kişilerin onayının alındığı belgedir.

Örneklemek gerekirse muvafakatname günümüzde en genel kullanımıyla 18 yaşından küçük çocuklarımızı okumak için, yurt dışına çıkabilmesi için veya bir spor müsabakasına çıkabilmesi için ebebeynlerinden alınan izin yazılarıdır. Bu belgeyi sizden okullar, spor klüpleri veya yurt dışına göndermek istyorsanız vize işlemleri için konsolosluklar sizden talep etmektedir. Yasalar nezdinde önemli bir belgedir.

Muvafakatname, gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesi olarak tanımlanıyor. Muvafakatname sözcüğü sözlükte ”Herhangi bir konuda izin alınması gerekilen kişiden izin verildiğine dair üzerinde gereken bilgilerin yazılı olarak bulunduğu belge” olarak geçiyor.

Muvafakatname, başka bir tanımla, bireyin, şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirilmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul, yetki ya da izin belgesini ifade etmektedir.

Bir emlak ve gayrimenkul terimi olarak muvafakatname, Türk Medeni Kanunu kapsamında, bir kişinin yaşadığı evi satmak istediği zaman eşinden kesinlikle alınması gereken, iznin alınmaması durumunda taşınmaz satışını geçersiz kılan önemli bir belge olarak karşımıza çıkıyor.

MUVAFAKATNAME NEREDEN ALINIR?

Muvafakatname, noterlerden alınabilir. Buna ek olarak, halihazırda bulunan bir muvafakatname yine noterlerde düzenlenebilir.

MUVAFAKATNAMENİN İSTENDİĞİ DURUMLAR

Noterlerden temin edinilen muvafakatname genellikle aşağıdaki durumlarda ilgili kurumlarca talep edilir :

— Evli olan birey, yaşadığı evi satmak istediğinde mutlaka eşinden muvafakatname alması gerekir.

— 18 yaşın altında olanlar herhangi bir spor kulübünde, ilgili spor faaliyetlerini icra edebilmesi için ailesinin iznini içeren muvafakatname istenir.

— Meskun mahallerde aynı parsel içerisinde ya da apartman altında ki gayri sıhhi müessese açılışlarında ya da müzikli, içkili mekan açılışlarında da ilgili belediyelerce istenilen bir belgedir.

— Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir.

— Boşanmış ebeveynler, çocukları için pasaport almak istediğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksınızın muvafakatname şart koşulur.

MUVAFAKATNAME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Muvafakatnameyi noterde hazırlayarak düzenleyebileceğiniz gibi hazırlanmış muvafakatnameyi noterde düzenleyerek onaylatmanız mümkündür. Birden çok farklı işlem için gerekli olan muvafakatnamede farklı belgeler gerektiğinden kimliğiniz ile notere başvuruda bulunmanız halinde gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.

MUVAFAKATNAME ÜCRETİ NE KADAR?

Muvafakatname ücreti, 2020 yılı için yaklaşık olarak 100 lira ile 200 lira arasındadır. Eklenen kelimelere göre ücret değişkenlik gösterebilir.

MUVAFAKATNAME EMNİYETTEN ALINIR MI?

Noter’ de 100 liraya alınan bu belgeyi, bulunduğunuz bölgenin emniyet müdürlüklerinden de almanız mümkündür. Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden alınan muvafakatname ücretsizdir.

Birçok vatandaş bu belgenin Emniyet Müdürlüğün’ den alınabildiğini bilmemektedir. Emniyetten alınan muvafakatnamenin tek dezavantajı çok sıra beklemektir. Birçok vatandaş işin aciliyetinden sıra beklememek adına ücreti karşılığında noterden muvafakatname almaktadır.

MUVAFAKATNAME NASIL HAZIRLANIR?

Kısaca tanımını yaptıktan sonra sözlükte Muvafakatname Nedir tanımlarına bakalım:
1. İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
2. Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini.
3. Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge.

Muvafakatname İstenen Yerler

1. Muvafakatnameler noterde düzenlenebiliyor.
2. Evli bir kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşinden muvafakatname alması gerekiyor.
3. Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.
4. 18 yaşından küçüklerin bir klüpte spor etkinliği yapabilmesi için muvafakatname isteniyor.
5. Ayrılmış ebeveynlerin çocukları için pasaport çıkarılması gerektiğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname isteniyor.  

Muvafakatname Örnekleri

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Küçüğün Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
Anne – Baba Adı :
Velisi bulunduğumuz ………………………………………………… isimli  çocuğumuzun ……………………………… İli Olimpiyat Hazırlık Eğitim  Merkezi’ne kaydedilerek eğitim almasına; merkezin belirleyeceği  şartlar dahilinde gündüzlü yahut yatılı olarak barınmasına,  ……………….. branşında spor etkinliklerine katılmasına, lisanslı olarak  yurt içi ve dışında yarışmalara katılmasına, bunun için pasaport  düzenlenmesi, süre uzatılması ve yenilenmesine, vize alınmasına, spor eğitim merkezlerinde düzenlenen diğer bilimsel eğitim ve sosyal  etkinliklere katılmasına, Spor Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği  sporcu kriterlerine uyumsuzluğunun Disiplin ve Denetleme  Komisyonu tarafından tespiti halinde hiçbir hak talep etmeden eğitim  merkezinden ayrılmasına, karşılanacak sporcu harçlıklarını çocuk reşit  oluncaya kadar onun adına velisi olarak aşağıda belirtilen IBAN  numarası aracılığı ile almaya muvafakat ederiz.

Veli Ad Soyadı :
Veli IBAN No :

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Genel Müdürlüğü
Adres : Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / Ankara

Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Mühim Hususlar
1) Muvafakatnameler noter aracılığı ile temin edilmeli ve özel durumlar haricinde tek tip olmasına dikkat edilmelidir.
2) Muvafakatname alınırken çocuğun velisinin tespitine dikkat edilmelidir.

Şöyle ki;
– Sporcu küçüğün anne-babası evli ise müşterek veli olduklarından notere her ikisi de birlikte gitmeli, nüfus cüzdanları ve çocuğun öğrenci belgesini yanlarında götürmelidir.
– Sporcu küçüğün anne-babası ayrılmış ise; boşanmaya ve küçüğün velayetinin hangi tarafta bulunduğuna dair mahkeme ilamı ile birlikte velisi olan kişi notere gitmelidir. (Nüfus cüzdanları ve öğrenci belgesi ile birlikte)
– Sporcu küçüğün anne-babasından birisi vefat etmiş ise; hayatta olan velisi nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi ile birlikte notere gitmelidir.
– Sporcu küçük vesayet altında ise; vasisi olan kişi, vesayetin kendisinde olduğunu belirten mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir. Mahkemenin vesayet kararı içeriğinde; vasinin muvafakatname verme yetkisinin olmasına dikkat edilmelidir.

Bu hususlara riayet edilmemesi muvafakatnameleri geçersiz hale getirebileceğinden, özen gösterilmesi arz ve talep olunur.

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %