Küne Nedir? Küne Ne Demek?

Küne kelimesi, trend dizi Destan da sıkça telaffuz edilen kelimelerden biri oldu. Destan dizisinde kullanılan küne kelimesi arama trendleri arasına girdi.. Peki Küne Nedir?

Küne Nedir? Küne Ne Demek?

İpek böceklerine verilen dut yaprakları ve ipek böceklerinin yüksek ve askılı yatakları gibi anlamlara gelen küne TDK ‘da cevizli sucuk anlamına gelmektedir.

Ancak trend dizi destan ‘da geçen küne = hizmetçi anlamına gelmektedir.

 

Türklerde Küne

Türk ailesi ataerkildir (İnan, 1998, s. 341). Ancak Türklerdeki ataerkillik çeşitli farkları dolayısıyla pederşahi yerine pederi olarak adlandırılan türdendir. İran ya da Roma’da olduğu gibi babanın mutlak hâkimiyeti söz konusu değildir. Kadının ve çocuğun çeşitli hakları olduğu bir aile çeşididir.

Kün altay Türkçesinde güneş anlamına gelmektedir. Kün arapça’da ise ol demektir.

Eski Türkler de Halk (Kün); Oguş (Aile); Urug (Soy); Bod (Boy); Budun (Millet) adı verilen toplumsal bölümlerden oluşuyordu.

Çekirdek aile tipinin ve Ataerkil toplumun ön planda olduğu Türk toplumunda Monogami (Tek eşlilik) söz konusudur.

Ayrıca kadın, sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir. Bu durum kadına verilen değeri göstermektedir.

İslamiyet öncesi Türk Devletleri’nde sınıfsal ayrılıklar oluşmamıştır. Bunun başlıca nedenleri; göçebe yaşam tarzı, ortakmülkiyet anlayışı ve toprakların devlet malı sayılmasıdır. Böylece toplumda ”soylular sınıfı” ortaya çıkmamıştır.

Eski Türklerde genellikle göçebe (konargöçer) yaşam tarzı söz konusudur. Bölgede yaşayan halk ”yurt” adı verilen çadırlar da yaşamışlardır.

Bu yaşam tarzına bağlı olarak toplumlarda yaylak-kışlak kültürü görülmektedir.