İşletmelerde Muhasebe Kullanımı

Hemen hemen her birey muhasebe kavramına aşinadır. Muhasebe, ticari işletmeler için olmazsa olmaz bir konudur, nitekim bireyler içinde öyledir.. İşletme, hangi ölçekte olursa olsun muhasebe kaydı tutmak zorundadır ve işletme ölçeği büyüdükçe sorumluluklar da artmaktadır. Bu sebep ile muhasebe konusunu çok iyi hakim olmak gerekir. Peki İşletmelerde Muhasebe Kullanımı nasıl olmalıdır?

Muhasebe Nedir?

Muhasebe dediğimizde ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgeleme, sınıflandırma, kayıt altına alma, özetleme ve rapor etme üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunduğu sistemsel bilgidir.

Muhasebeyi ortaya getiren bilgi sistemleri başlıca;

  • İşletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumu,
  • Varlık ve kaynakların kullanılma biçimi,
  • İşletmelerin yaptığı işlemler sonucunda mevcut varlıklardaki ve kaynaklardaki değişimleri,
  • İşletmelere ait mali durumları açıklayan bilgilerin sağlanması,
  • Sağlanan bilgilerin gerekli kişilere ya da kurumlara iletilmesi ile oluşur.

Muhasebe kavramı, tüm kurumsal oluşumları etkileyen bir öneme sahiptir. Muhasebe kavramına basit anlamda baktığınızda, kısaca hesap tutmak olarak algılayabilirsiniz. Çekirdek  aileden kurumsal bir firmaya kadar her oluşumun ihtiyaç duyduğu bu kavram, kurumsal yapılarda çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu yüzden, küçük, orta ya da büyük ölçekli şirketlerin tümünde muhasebe ile ilgilenen bir görevli mutlaka bulunur.

Bilgi ve kontrol mekanizması halinde işleyen muhasebe, işletmelerin yapısına uygun olarak farklılıklar içerebilir. Küçük ölçekli işletmelerde gelir ve gider takibi, borç ve alacak kontrolü ile vergi takibi yeterli olurken büyük ölçekli işletmeler için raporlama ve analiz gibi çok daha kapsamlı bir takip mekanizması olması gerekir.

İşletmelerde Muhasebe Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Bu çok bariz görünebilir, ancak bir işle uğraşırken, işin yeniden nasıl yarattığını görmek çok önemlidir.

Bir kuruluşun makul bir eylem planına ve makul bir fayda modeline ihtiyacı vardır.

Bir işletme, ürün veya fayda satar ve satılan her birimde belirli bir avantaj ölçüsü elde eder.

Satılan birimlerin miktarı, duyuru zaman çerçevesindeki iş hacmidir.

İşletme, dönem için sabit maliyetlerin sayısını ortadan kaldırır ve bu da onlara faiz ve yıllık giderden önce çalışma avantajı sağlar.

Faydaları gelirle karıştırmamak önemlidir. Fayda, daha az maliyetle gelir elde etmek için artar.

Bir işletme müdürü, işletme gelirinin nakit girişine yol açtığını ve bunun da eşdeğer miktarda para çıkışına mal olduğunu kabul etmemelidir.

Anlaşmaların kaydında gelir, nakit veya başka bir kaynak genişletilir.

Ödenmesi gereken kaynak parası, kredi kartı kullanılarak yapılan işlemler için gelir kaydında genişletilir.

Pek çok maliyet, nakit dışında bir kaynak azaltılarak kaydedilir.

Örneğin, satılan malın gideri stok kaynağında bir azalma ile kaydedilir ve devalüasyon maliyeti sabit kaynakların defter değerinde bir azalma ile kaydedilir.

Ek olarak, birkaç maliyet, ödenecek sorumluluk kayıtlarında bir artış veya toplanan ödenecek maliyetler yükümlülüğünde bir genişleme ile kaydedilir.

Bazı planlamaların hiçbirinden üstün olmadığını hatırlayın.

Planlama, fayda unsurlarını ve işin parasal yapısını anlamak gibi önemli faydalar sağlar.

Aynı şekilde, yaklaşan detaylandırma zaman dilimindeki değişikliklere hazırlanmaya da yardımcı olur.

Planlama, bir iş amirine fayda sağlamak için iyileştirilmesi gereken unsurlara odaklanması için güç verir.

Çok fazla planlanmış bir yönetim yararı ve talihsizlik raporu, planlama yararına temel yapıyı verir.

Yaklaşan yılı dört gözle beklemek akıllıca olur.

Başka hiçbir şey olmaması durumunda, esas olarak anlaşma hacmi, anlaşma maliyetleri, madde maliyetleri ve diğer maliyetler için kazanç raporunuza sayıları ekleyin ve tahmini kazancınızın yaklaşan yıl için nasıl arandığını algılayın.