Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Histerik Düşünce Nedir?

Etrafınızda olgunlaşmamışlık, bağımlılık, benmerkezlilik ve kibirle işaretlenmiş, dikkat, aktivite veya heyecan arzusu ve belirgin ölçüde kararsız veya manipülatif davranışa sahip insanlar varsa onlara Histerik Kişilik Bozukluğu yada Histerik Kişileğe sahip insanlar diyebilirsiniz.

Histrionik kişilik bozukluğu (HPD), Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından, genellikle uygun olmayan baştan çıkarma ve aşırı onay gereksinimi de dahil olmak üzere, genellikle erken yetişkinlikte başlayan aşırı dikkat çekici davranışların bir paterniyle karakterize olmuş bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Kişilik bozukluğu hakkında detaylı bilgi için Kişilik Bozukluğu Nedir? başlıklı yazımızı incelemenizi öneririm.

Histerik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafınca genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan, aşırı duygusal yaklaşım ve dikkat çekmek, çevresi tarafından sürekli onay alma ihtiyacının eğilimi ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak nitelendirilmektedir. Aynı durum narsist olarak tanımladığımız insanlarda da aynıdır. Ancak histerikler, narsistlerden farklı olarak çevreleriyle ilişkilerinin her dakikasına dikkat ederler.

Histerik Bir Kadın Hastalığı Değildir.
Histerik Bir Kadın Hastalığı Değildir.

Histerik (Histirionik) Kişilik Bozukluğu vakalarının davranışları

 • Histerik (Histirionik) kişilik bozukluğu olan insanlar genel olarak görünümlerine önem verirler.
 • Renkli bir dünyaları vardır, çevrelerine karşı olumlu izlenim bırakmaya özen gösterirler.
 • Dikkatleri üzerine çekmek gibi bir istek içinde olduklarından sürekli ben merkezinde olma çabasındadırlar.
 • İlişkilerinde etkileyici tutumlar sergileyerek, olayları daha abartılı yaşayıp, çoğu zaman drametize ederler.
 • Çok çabuk arkadaş edinebilirler, çok çabuk iş birliği kurabilirler.
 • Bazı durumlarda kendi kendilerine reddedilmiş hissine bürünürler. Kendi kendilerine reddedilme duygusuna kapılırlar.
 • Histerikler duygularını uygunsuz hatta fazla abartılı yaşarlar.
 • Duygularında ani değişikler sergileyebilirler.
 • Sürekli heyecan içindedirler, bu nedenle sürekli yenilik arayışı içinde olabilirler.
 • Sıradan günlük olaylar karşısında sıkkınlık yaşayabilirler. Bu nedenle sürekli bir şeylerle uğraşma durumu sergilerler.

Histerik ‘in Tarihçesi

Tarihte histeri ilk olarak Yunanlılar tarafından hysterikos adı ile bilinmektedir. Bir hastalık olarak ilk defa Hipokrat tarafından teşhis edilmiş ve yine ismi de Hipokrat tarafından verilmiştir. Eskiden bu kişilik bozukluğuna “histerik kişilik bozukluğu” adı verilirdi. Eski Yunancada histeron “rahim” anlamına gelmektedir.

Sizde takdir edersiniz ki bu isimlendirme doğrudan cinselliği çağrıştırmaktadır. Hele de  kelimenin Türkçe’de, baştaki “H” harfi düşürülerek söylenmesi durumunda ortaya çıkan isterik kelimesi büsbütün bir anlam kaymasına ve kavram kargaşasına neden olmuştur.

Bu şekilde telafuz edildiğinde anlam, bu kişilik özelliği gösteren insanların sadece “baştan çıkarıcı tavırları” dikkate alan, sapkın cinselliğe gönderme yapan ve kişilik görüntüsünün diğer özelliklerini gözardı eden   bir niteleme halini almaktadır.

Böylece özellikle kadınlarla ilgili olarak “isterik” teşhisi konulduğunda “aşırı cinsellik isteği olan  ya da cinselliğe açlığı olan” kişi anlamı çıkarılmaktadır. Ancak bu doğru değildir.

Latincedeki  histrio kelimesinden yola çıkılarak yapılan isimlendirme daha doğru  bir anlamı ifade etmektedir. Histrio Latincede “oyuncu, sahne sanatçısı, meddah” anlamına gelir.  Gerçekten de kişilik bozukluğuna esas renk veren unsur baştan çıkarıcılıktan çok duygu ve düşüncelerin ifadesinde, kişiler arası ilişkilerde mimikleri, ses tonunu abartılı kullanma yani  “dramatik” davranmadır yani bir çeşit tiyatro oyunculuğudur.

Bu nedenle bu kişilik bozukluğuna rahim anlamına gelen yunanca histeron kelimesine gönderme yapan  histerik yerine oyuncu anlamına gelen latince histrion kelimesinden türeme  histrionik nitelemesi daha doğrudur. Aşağıda histrionik kişilik bozukluğuna ait belli başlı özellikler ve tanılar bulunmuştur.

Histerik Kişilik Bozukluğu Belirtileri
Histerik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Histerik Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

 

 • Teşhirci davranırlar, sürekli bir şeyleri gösterme ve dikkat çekme çabasındadırlar.
 • Sürekli tatmin olamak isterler, ve her şeyin onaylanmasını isterler.
 • Duyguların oldukça aşırı göstererek durumu dramatize ederler. Örnek: Yeni tanıştığı biriyle kucaklaşmak ya da acıklı bir filmde kontrolsüzce ağlamak gibi bir eğilim gösterebilirler.
 • Eleştiri veya onaylan-mamaya karşı aşırı duyarlılık gösterirler. Eleştiriye asla açık değildirler bu nedenle kendi kendilerine reddedildikleri hissini yüklerler.
 • Kişiliğinden gurur duyma, değişime karşı isteksizlik ve herhangi bir değişimi tehdit olarak algılama. Kendi kişiliklerinden oldukça memnundurlar, bu nedenle davranışlarında oluşabilecek herhangi bir değişimde bir şüpheye kapılarak telaşa kapılırlar.
 • Uygunsuz şekilde kışkırtıcı davranış veya görünüm sergilemeleri son derece normaldir. Çünkü onlar dikkatin odak noktası olmaya bayılırlar.
 • Somatik belirtileri kullanarak dikkati üzerine çekmeye çalışmak. Yani benmerkezcilik dediğimiz üstünlük düşüncesi ile ben burdayım, ben en iyisiyim gibi bir yaklaşımla dikkatleri üzerine çekmeye çalışırlar.
 • İlgi merkezi olma ihtiyacı duyarlar, her şeyin, her yolun sonu onlara çıkmalıdır.
 • Hayal kırıklıklarına karşı düşük tolerans. Hayal kırıklığı yaşamazlar, çünkü hiç pişman olmazlar.
 • Ani kararlar almak gibi bir eğilimleri vardır, verdikleri kararı 5 dakika sonra farklı bir kararla değiştirerek uygulayabilirler.
 • Duygusal hallerin hızlı değişimi. Bu haller başkalarına yüzeysel veya abartılı olarak görünebilir.
 • İlişkilerin gerçekte olduğundan daha içten olması gerektiğine inanmak. Çok duygusal ve aşırı ilişkiler yaşarlar, aslında aradığınız sevgili tipini yansıtırlar.

 

Histirionik Kişilik Bozukluğu; aşağıda sıralamış olduğumuz maddelerden en az 5 ‘in birden görüldüğü ve erişkinliğin erken evrelerinde başlayan, aşırı duygusallık ve sürekli kendisiyle ilgilenilmesi çabası ile devam eden bir bozukluktur.

Histerik Kişiliklerin Düşünce Yapısı
Histerik Kişiliklerin Düşünce Yapısı

Histerik Kişilik Bozukluğu olan bireylerin “DÜŞÜNCE YAPISI”

 • İlgi odağı olmadığı durumlarda kahrolurlar, hayattan soğurlar.
 • Başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çıkartıcı davranışlarla hissedilebilir.
 • Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler. Duygu anlık değiştiği için dışarıdan bakıldığında anlamsız bir ifadeye neden olabilir.
 • İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fiziksel görünümünü kullanır. Histerik kadınlar, dikkat çekmek için iç çamaşırlarını göstermeyi yada vücudunun belirli başlı bölümlerini sergilemeyi amaç edinirler.
 • Aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır. Ayrıntı vermeyi sevmezler, herkesin onları anlattıkları kadar bilmesi gerektiğini düşünürler.
 • Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartmayla gösterir. Yani olmayan bir olayı olmuş gibi lanse etmeleri çok normal.
 • İlişkilerin normalden çok daha fazla yakın ve fazla içli-dışlı olmasını isterler. Her şey olduğu gibi tüm çıplaklığı ile sansürlenmeden yaşanması gerektiği düşüncesindedirler.

Histerik Kişilik Bozukluğu olan kişiler genellikle ilişkilerinde yaşadığı bazı sorunlar ya da başka psikiyatrik bozukluklar sonucunda bir  uzman yardımı istediklerinde bu durumu fark ederler. Bireysel ya da grup psikoterapisi gibi yöntemlerle yada ilaç tedavisi sonucunda bu durumu yenebilirler.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.