Hipokrat Kimdir?

Tıp dünyasında adı altın harflerle yazılmış Yunan tıp adamı Hipokrat Kimdir? Hipokratın Hayatı? Hipokratın Bilime ve Tıp Dünyasına Katkısı Nedir? bunların hepsini sizler için hazırladık. İşte Hipokrat ve merak edilen hayati geçmişi.

Hipokrat Kimdir?

Hipokrat, Batı tıbbının babası olarak kabul edilir. Hipokrat, Antik Yunan’da Kos adasında MÖ 460’da (80. Olimpiyat’ın ilk yılı) doğdu. Hipokrat Yunanistan’da yaygın bir isimdi, bu yüzden kimliğinden emin olmak için sık sık Kos Hipokratları veya Büyük Hipokratlar olarak adlandırılır. Tıbbi tedavileri sistematikleştirdi, din ve batıl inançlardan kurtardı. Doktorları yöntemlerinde eğitti ve takipçileriyle birlikte büyük bir tıbbi ders kitabı gövdesi yazmaktan sorumlu.

Ünlü Hipokrat Yemini, hekimleri iyi etik uygulamaları takip etmeye bağlar. Tıbbın kurucusu olarak tanındı ve zamanının en büyük doktoru olarak kabul edildi. Tıbbi uygulamasını gözlemlere ve insan vücudunun çalışmasına dayandırdı.

Ceddinin şifa tanrısı Asklepios olduğu kabul edilen ve Asklepiades (Asklepios’un çocukları yahut şifa vericiler) denilen efsanevî bir sülâleye veya tabipler nesline mensup olup muhtemelen M.Ö 460 ‘ta Kos (İstanköy) adasında doğmuştur.

Hipokrat'ın Bilime ve Tıppa Katkısı
Hipokrat’ın Bilime ve Tıppa Katkısı

Hipokratın Hayatı

Hipokrat’ın hayatına baktığımızda, Platon’un Protagorus adlı projesinde3xxx< vbnm , Kos Hippocrates’in Yunan doktorlarının babası olduğu vurgusu dikkatimizi çekiyor. Bu bilgilerden yola çıkarak Hipokrat’ın ününün bütün yunana yayıldığını söyleyebiliyoruz.

Hipokrat, kendisini Yunanistan’a hizmet etmeye adamış, tıp doktorları olarak kabul edilen aristokrat bir aile olan Asclepiad ailesinin bir üyesiydi. Büyük babasının adı Hipokrat ve babasının Heraclides’iydi. Annesi de soylu bir aileden gelen Phaenareta idi.

Hipokrat, babası tarafından doktor olmak üzere eğitildi. İstanköy üzerinde çalışmaya başladığı dönemde, adı bilinmeyen bir soylu kadınla evlendi. Hipokrat ve adı bilinmeyen soylu eşin iki oğlu Thessalus, Dracon ve adı bilinmeyen bir kızı dünyaya geldi. Thessalus ve Dracon seçkin birer doktor olarak aile geleneğini takip ettiler. Hipokrat’ın kızı, Hipokrat tarafından doktor olarak yetiştirilen genç bir adam olan Polybus ile evlendi.

Aile büyükleri öldükten ve kızı evlendikten sonra, Hipokrat, Kos’tan oğulları eşliğinde atalarının doğduğu yer olan Yunan anakarasının Teselya bölgesine gitti. Kayınpederi Polybus, Hipokrat’ın Kos’taki tıbbi çalışmasını devraldı.

Hipokrat Yemini - Hipokrat
Hipokrat Yemini – Hipokrat

Hipokrat ‘ın Bilime Katkısı

Hipokrat ‘ın bilime oldukça katkısı olmuştur. İlacı sistemleştirerek günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.Günümüze Hipokrat adına nisbet edilen bir tıp külliyatı (Corpus Hippocraticum) ulaşmıştır. Hepsi de İyonya lehçesiyle yazılmış olan bu elli dokuz (veya altmış) eserden çoğu otantik değildir. Bu külliyat birçok elden çıkma, değişik tarihlerde yazılmış çok farklı bakış açılarına sahip eserlerden meydana gelmektedir ve hiçbirinin Hipokrat’a aidiyeti kesinlik kazanmamıştır.

Antik Çağ’ın en büyük doktor okulu Hipokrat Okulu ‘nu kurmuştur.

Bugün günümüzde “Hipokrat Yemini” diye kulağımıza çalan doktor yemininin buradan geldiğini ve Hipokrat’ın isminden geldiğini biliyor muydunuz?

Hipokrat Yemini hakkında merak ettiğiniz herşeyi “Hipokrat Yemini Nedir?” başlıklı yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Hipokrat Yemini (Hipokrat Andı)
Hipokrat Yemini (Hipokrat Andı)

Hipokrat ‘ın Ölümü

Hipokrat öldüğünde Teselya Larissa’ya gömüldü. Demokritos ile aynı yıl içinde öldüğü söylentisi, 109 yaşında öldüğü anlamına geliyor.

Her ikisi de hekim olarak yetiştirilmiş oğulları, kendi oğullarını hekim olmak için eğiterek aile geleneğini sürdürdü; her ikisi de oğlu Hipokrat olarak adlandırdı. Tarihi eserlerde, bu makalenin konusu olan Kos Hipokratı, Hipokrat II, torunları Hipokrat III ve Hipokrat IV ve büyük babası Hipokrat I olarak anılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.