Göyük Han Kimdir?

Göyük Han Kimdir? Güyük Han’ın Hayatı, Küyük Han’ın Çoçukları

Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir. Doğum tarihi: 19 Mart 1206, Khamag Mongol olarak bilinmektedir. Cengiz Han’ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday’in büyük oğlu ve tahtın varisidir. (Ardılı)

Naiplik görevi yapan annesi Töregene ‘nin siyasi manevraları neticesinde 1246 ‘da toplanan kurultay da büyük kağan olarak seçilmiştir. Batı Hristiyanları tarafınca heretiklik olarak kabul edilen Nasturilik ‘ten büyük ölçüde etkilenerek çevresine hristiyan danışmanlar toplamıştır. Hanlığa seçilişi Cengiz ‘in öteki torunu, Rusya Fatihi ve Altın Orda Devleti ‘nin kurucusu Batu ‘nun tepkisini çekse de, erken ölümü Moğol İmparatorluğu ‘nun tümüyle parçalanmasını önlemiştir.

Güyük Han Kimdir?
Güyük Han Kimdir?

20 Nisan 1248 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin ‘de öldüğü bilinmektedir. Dini inanışı Tengricilik idi. Güyük Han Mergid kabilesinin soyundan gelen Oghul Qaimish ile evlenmiştir. Oghul Qaimish 1248’de kocasının ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu üzerinde naip olarak hüküm sürdü. Ancak, H. H. Howorth onun bir Oirat olduğuna inanıyordu.

Küyük Han ‘ın;  Yelimishi, Naqu Khan, Khokhoo Khan, Khoja Khan, Babahaer, Khokhoo, Khoja, Naqu adında çoçukları olduğu bilinmektedir.
KİMDİR?
Devamını oku:
Sağlıklı Olmanın 15 Yolu

Giderek daha fazla araştırma, yaşam boyu sağlıklı olmanın anahtarının uzmanların “yaşam tarzı tıbbı” dediği şey olduğunu gösteriyor - diyet, egzersiz...

Kapat