Erlik Han ve Eşik Cinleri

Yeraltı Tanrısı Erlik Han ve Eşik Cinleri

Türk Söylence Kültüründe “EŞİK” Neden Kutsaldır?

Türkler eşiğe basmaz, hepimiz bunu biliriz, kimimiz sebebinin ne olduğunu bilmez, sadece öğretilmiş bir dürtü ile söyler bunu kimisi de atalarından öğrenmiştir sebebini, biz özetleyecek olursak eşikte oturulmaz, çünkü eşikte oturmak iyi sayılmaz. Çünkü eşiklerde “Eşik Cinleri” ‘den bahsedilir. “Eşikte oturma çarpılırsın” diye korkutulur çocuklar, eşikte oturma günah der büyüklerimiz. 🙂

Eski Türk Mitolojisinde, Körmösler yani kötü ruhlar ve cinler insanlara çok fazla zarar verdiğinde ve kendi aralarında savaşa tutuştuklarında, Erlik insanları korumak için yeryüzüne kendi bahadır oğullarını gönderir. Erliğin oğulları kapılarda beklerler. Onlar kötü ruhların içeri girmesini engelleyen kapı bekçileri ve muhafızları dır. Körmösleri yakalar ve dört kulplu dökme demirden kazana atarlar. Çok güçlüdürler.

Erlik Han ve Çocukları
Erlik Han ve Çocukları

Mitolojiye baktığımızda Erlik ve oğullarına hem çok saygı duyulur, hem de onlardan çok korkulur. Bu oğulların, Şamanı Erliğin yanına götürerek ve kurbanın ruhunu ona sunarken yardımcı oldukları söylenmektedir. Türk mitolojisinde tahmin edildiğinin aksine Yer Altı Tanrısı, Yunan ya da İran mitolojilerindeki yeraltı Tanrıları gibi “Kötücül” değildir. Sadece insanlar “Çok Azdıklarında” onlara ders vermek için birtakım hastalıklar ve felaketler gönderir.

İşte Türkler bu yüzden “Eşiğe Basmaz” ve bu söze saygı duyarlar. Çünkü eşiği ve kapıyı bekleyen Erliğin Oğullarıdır ve onlar Erliğin çocuklarına saygı duyarlar.

Ayrıca eşiğe verilen bu kutsallık, “Geçiş Ritüeli” ile alakalı bir düşüncedir. Türk Otağlarına baktığımızda, kapılarında eşik olduğunu görürüz. Otağ, Türk kozmoloji düşüncesinde kutsal bir mekandır ve aslında Makro-Kozmos’un minyatür bir şeklidir.

Bir Türk deyimi olan “Eşik Atlamak” belli bir ruhsal seviyeden ya da durumdan başka bir seviyeye geçmeyi ifade eder. Eşik Atlamak, kutsal bir mekana ve duruma “Geçiş” yapmaktır. Doğum, ergenlik, düğün, ölüm gibi sosyolojik olaylar bir anlamda eşik atlamaktır. Ruhun tekamülü için “Eşik Atlamak” şarttır. Çoğunlukla Türk masallarında bir avcı tarafından kovalanan geyik, otağın içinde güzel bir kıza dönüşür. Evlilik, doğum, ölüm vb. durumlar otağın içinde gerçekleşir.

Bu nedenle biz Türkler, “EŞİK ATLAMAK” deyimini kullanır ve eşiklere basmayız. Bu yüzden eşikleri bekleyen ruhlara da saygı duyarız.

Türk Mitolojisi ve Erlik Han
Türk Mitolojisi ve Erlik Han

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.