Ceset üzerine neden bıçak-makas koyulur?

Ceset Üzerine Neden Bıçak-Makas Koyarız?

Dinler tarihi uzmanı olarak tanıdığımız Mircea Eliade ‘ya göre; Hiç bir din yerinde bitmiş değildir ve hiç bir din bütünüyle yeni değildir muhakkak ki geçmişe dayanır demiştir. Bir sonraki din, bir önceki dinin anılarını muhafaza eder, izlerini taşır. Günümüzde yaptığımız pek çok ritüel eski Orta Asya Şaman inançları ve mitolojileri ile bağlantılıdır.

Şaman mitolojilerinde yer altına inen ruh, Erlik Han ile karşılaşır. Erlik Han önce onu sorguya çeker. Fakat ölen insanın yanında kılıç, makas ve bıçak gibi “Demirden” yapılmış bir alet olmalıdır. Çünkü Erlik Han ‘ın sadece demirden ve Demirci Şamanlardan korktuğu rivayet edilmektedir.

Cesedin Üzerine Neden Bıçak Koyulur?

Cesedin Üzerine Neden Bıçak Koyulur?

Türk geleneklerine göre yeni doğum yapmış kadınların yanına ya da yastığının altına da demirden yapılmış bir alet koyuluyordu. Al Karısı, Kiştey Cadısı, Körmösler gibi yer altına ait olduğu bilinen kötü ruhlar onu rahatsız etmesin. Çünkü eski Türk mitolojisinde Al Karısı, Erlik Han vb. varlıklar ancak Demirden ve Demirci Şamanlardan korkar. İşte bu yüzdendir ki biz Türkler ölülerimizin üzerine demirden bir alet koyarız. Ayrıca ölülerin ruhunun geri dönmesinden korkulduğu için de demirden nesneler, etrafa konur. Bu cesedin ruhu için de geçerlidir.
Dinler değişebilir, fakat Ritüeller yeni dine adapte edilerek devam eder ve geçmiş din bir şekilde varlığını sürdürür..

Devamını oku:
Almanlar Neden Çıplak Olmayı Tercih Eder

“Serbest vücut kültürü” doğa ile uyumu teşvik ediyor ve bugün bazı Almanlar çıplak güneşleniyor, spor yapmak için soyunuyor ve hatta...

Kapat