MİTOLOJİ

Mitoloji her zaman beni derinden etkilemiştir, aslında mitolojik herşeyin tamamiyle gerçek olduğuna inananlardanım

 • MİTOLOJİ

  Yunan Mitolojisi Nedir?

  Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’ın Tanrılar, Tanrıçalar, kahramanlar, yaratıklar ve ritüelleri * hakkında bir destansı * hikaye grubudur. Bu hikayelerin çoğu Antik Yunanlılar tarafından ailelerine ve arkadaşlarına nesiller boyunca anlatılmıştır. Hikayeler genellikle savaşlar ve kahramanca savaşlar, korkutucu canavarlar içeriyordu ve ayrıca cesaret, zeka, korku, sevgi, eğlence ve doğru ile yanlışın önemini öğretti. Yunan Mitolojisi Pek çok efsane, insan erkek ve kadın gibi Tanrıların da yaptıkları için cezalandırılabileceği veya ödüllendirilebileceği gerçeğine dayanıyordu. Eski Yunanlılar, doğanın güçleri gibi çevrelerinde olup biten şeyleri anlamalarına yardımcı olmak için Tanrılar hakkındaki mitleri kullandılar. Deniz tanrıları, orman tanrıları, gökyüzü tanrıları, su altı tanrıları, yarı tanrılar ve cesur ya da romantik maceralara atılan insan kahramanlar vardı. YUNAN MİTOLOJİSİ NE ZAMAN…

 • MİTOLOJİ

  Chupacabra Efsanesi Nedir? (Porto Riko Mitolojisi)

  Mitolojik bir varlık olduğu ileri sürülen Chubacabra ilk kez 1995 de Porto Riko’da görüldüğü öne sürülen keçi, tavşan, köpek, tavuk, sincap ve benzeri hayvanların kanını emerek beslendiği iddia edilen efsanevi yaratıktır. Chupacabra Nedir? (Porto Riko Mitolojisi) Karayip adası Porto Riko’nun tropikal yağmur ormanlarının karmaşık derinliklerinde bir canavarı sakladığı iddia ediliyor. Kısmen uzaylı, yarı vampir, kısmen kanguru-yarasa-iblis, gibi isimlerle anılıyor. Bu canavar 1995’ten beri hayvanların kanını emiyor. Canavarın iddia edilen kurbanları ve görgü tanıklarının raporları on bir ülkeye yayılmış ve dünya çapında manşetlere taşınmış olsa da, hiçbir bilimsel araştırma yapılmadı. Ancak Bigfoot, ESP ve UFO’lar gibi, İspanyolca konuşanların Chupacabras olarak bildikleri bu fenomende de inananlar konusunda bir eksiklik yok. Amerika’daki iddialar…

 • MİTOLOJİ

  Antik Yunan Mimarisi ve Özellikleri

  M.Ö. 450 civarında, Atina general Pericles, devlet devletinin sanatçılarını ve düşünürlerini desteklemek için Delian Ligi koalisyonundaki müttefikleri tarafından Atina’ya ödenen aidatları kamu parasını kullanarak güçlendirmeye çalıştı. En önemlisi Perikles, Atina şehrinde tapınaklar ve diğer kamu binaları inşa etmek için zanaatkârlara para ödedi. Bu yolla, insanların onları görmek için çok geniş bir alandan gelip Atina’nın prestijini ve kendi prestijini artıracak kadar büyük kamuya açık anıtlar inşa ederken, çok sayıda inşaat işi yaparak Atina halkının desteğini kazanabileceğini düşündü. Klasik Yunanistan Mimarisi Perikles’in kamu çalışmaları kampanyasının en dikkat çekici sonucu , kentin patron tanrıçası Athena’nın onuruna bir tapınak olan muhteşem Parthenon’du . Mimarlar Iktinos ve Kallikrates ve heykeltıraş Phidias MÖ 5. yüzyılın ortalarında tapınakta çalışmaya başladı Parthenon, Atina’daki en eski yerleşimlerin…

 • MİTOLOJİ

  Polinezya Mitolojisi “Yaratılış”

  Bir kardeşlik mitolojisini konu edinir. Polinezya ‘ya göre büyük kardeş her zaman haklıdır ve o ne derse o olur. Polinezya Mitolojisi Nedir? Yaratılış: Neden büyük kardeş her zaman haklıdır.. Maui, Taranga’nın beşinci çocuğuydu. Bazıları ölü olarak doğduğunu söylerken, diğerleri erken doğduğundan beri kötü şans taşıyıcısı olduğu söyleniyor. Böylece annesi onu denize attı, üst düğümünden bir saç tıraşıyla sarıldı. Okyanus ruhları çocuğu buldu, onu yeniden canlandırdı, deniz otuna sardı ve onu göksel alemlere götüren ve ergenlik çağına götüren gökyüzü babası Rangi’nin bakımına verdi. Bir gün Maui annesinin saçını buldu ve onu tanıyarak, koruyucu babasının göksel dünyasından inmeye ve onu insan dünyasında aramaya karar verdi. Ancak, hem annesi Taranga’nın dünyasında hem de evlat edinen babası…

 • MİTOLOJİ

  İbrahimi Mitolojisi; Adem, Havva, Bir Elma ve Bir Slithery Yılanı

  Gerçek herkesin gerçeğidir. Kurgu ise tam tersine kimsenin gerçeği değildir. Hatta gerçeklik payı hiç yoktur ve genelde şehir efsanesi olur. Mit birisinin gerçeğidir. Kültürel bir gerçek, dini bir gerçek, bir ulusun gerçekliği, bir toplumu içinde işlev görmeleri için ortak bir dünya görüşü vererek birbirine bağlayan bir gerçektir mitoloji. Bilim size dünyanın nasıl işlediğini söyleyecektir, ancak  efsanevi nedenler gerçeğin nasıl işlediğini söyleyebilir. Örneğin Tanrı fikri kültürel bir gerçektir: Budizm, Jainizm veya laikliğin bir parçası değildir. Benzer şekilde, peygamberler fikri Hindu dünya görüşünde bir anlam ifade etmiyor.  Kahraman, kötü adam ve kurban fikri, dünyadaki mitolojilere modern hikaye anlatıcıları tarafından dayatılan ve kültürel fikirlerin bozulmasına yol açan Yunan efsanevi bir fikirdir. Eşitlik rasyonel bir kavram değildir. Bu öznel…

 • Erlik Han Kimdir?
  MİTOLOJİ

  Erlik Han ve Eşik Cinleri

  Yeraltı Tanrısı Erlik Han ve Eşik Cinleri Türk Söylence Kültüründe “EŞİK” Neden Kutsaldır? Türkler eşiğe basmaz, hepimiz bunu biliriz, kimimiz sebebinin ne olduğunu bilmez, sadece öğretilmiş bir dürtü ile söyler bunu kimisi de atalarından öğrenmiştir sebebini, biz özetleyecek olursak eşikte oturulmaz, çünkü eşikte oturmak iyi sayılmaz. Çünkü eşiklerde “Eşik Cinleri” ‘den bahsedilir. “Eşikte oturma çarpılırsın” diye korkutulur çocuklar, eşikte oturma günah der büyüklerimiz. 🙂 Eski Türk Mitolojisinde, Körmösler yani kötü ruhlar ve cinler insanlara çok fazla zarar verdiğinde ve kendi aralarında savaşa tutuştuklarında, Erlik insanları korumak için yeryüzüne kendi bahadır oğullarını gönderir. Erliğin oğulları kapılarda beklerler. Onlar kötü ruhların içeri girmesini engelleyen kapı bekçileri ve muhafızları dır. Körmösleri yakalar ve…

 • Mavi Kurt - Dişi Kurt Efsanesi
  MİTOLOJİ

  Dişi Kurt Destanı

  Dişi Kurt Mitolojisi Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçası olan Dişi Kurt, Gök Türkler çağını konu edinir ve türklerin bir dişi kurttan türediği kabul edilir. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı’nın ana konusu üzerine kurulmuş olup, bu destanın anonim olarak yayıldığını söyleyebiliriz. Bozkurt Destanı ile kaynağını var oluşunu belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile güçlenmiş, yayılmıştır. Çin kaynaklarına göre Bozkurt Destanı’nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar. Bozkurt Destanı’nın devamı, Ergenekon Destanı’dır. Bozkurt Destanı, Çin kaynaklarında önemli bir yer almıştır ve iki farklı söyleşi biçiminde anlatılmaktadır. Bozkurt Destanına Göre Dişi Kurt 1.nci Söyleşi Hunların Aşina adındaki Türk boyu Hazar Denizinin batı taraflarında yerleşmiştir. Burada kurdukları çadır hayatında yaşayışlarını sürdürüyorken…

 • Eski Türkler ve Şamanizim
  MİTOLOJİ

  Tengri Nedir?

  Eski Türk İnanışları: Tengricilik – Gök Tanrı İnancı, Tengri Nedir? Mitoloji denildiğinde hemen hepimizin aklına Yunan veya Antik Mısır‘a ait tanrılar, tanrıçalar ve yaratıklar geliyor olabilir. Ama çoğumuzun bilmediği bir gerçek var ve bu gerçek sır gibi saklanmaktadır. Türk mitolojisine ait ögeler. Genellikle dini inançla düşünüldüğü için yaratık gibi kavramlara pek inanmıyoruz. Ama kahramanlık ve doğaüstü varlıklara ait birçok hikayemiz olduğu da aşikar. Kısaca en az Yunan kadar dikkat çekici bir Türk mitolojisi olduğunu bilmemiz gerekiyor.Yunan mitolojisindeki Sentorlar, Satirler; Mısır mitolojisindeki Anubis, Ra, Bastet gibi ilgi çekici olan Türk mitolojisi yaratıkları, tanrıları ve tanrıçaları hangileri bu yazımızda bahsetmek istedik. Mitolojik kahramanlarımıza ve onların hikayelerine değineceğimiz bu yazımızda, eski Türk toplumunun dünyaya ve olaylara bakış…

 • Uzakdoğunun Bilgelik Ağaçı Banyan
  MİTOLOJİ

  Bilgelik Ağacı Banyan ve Mitolojisi

  Uzakdoğu bilindiği üzere bir çok mitolojiye konu olmuştur. İnanışları gereği bir çok ağaç vb. materyal onlar için önem arz etmektedir. Bir takım materyallerin kutsallığı ve keşişlerin kutsal yolda ilerleyişine konu olan o materyallerden bir tanesi de banyan ağacıdır. Banyan Ağacı Bilgeliği Temsil Eder Hinduizm’de ağaçlar büyük önem taşıyor. Kutsal kabul edilirler ve genellikle Tanrılar ve tanrıçalarla ilişkilendirilirler.Semavi olsun olmasın, her dinin kendine ait hem öğretileri hem de kutsal saydığı nesneler veya olaylar bulunmaktadır. Her nasıl ki Hristiyanlar için haç kutsal bir nesneyse, günümüzde en çok takipçisi olan inanışlardan bir tanesi olan Budizm için de Banyan ağacı çok önemli bir yer taşıyor. Banyan ağacı hem Buda hem de Budistler için kutsal bir…