Bilgelik Ağacı Banyan ve Mitolojisi

Uzakdoğu bilindiği üzere bir çok mitolojiye konu olmuştur.

İnanışları gereği bir çok ağaç vb. materyal onlar için önem arz etmektedir. Bir takım materyallerin kutsallığı ve keşişlerin kutsal yolda ilerleyişine konu olan o materyallerden bir tanesi de banyan ağacıdır.

Banyan Ağacı Bilgeliği Temsil Eder

Hinduizm’de ağaçlar büyük önem taşıyor. Kutsal kabul edilirler ve genellikle Tanrılar ve tanrıçalarla ilişkilendirilirler.Semavi olsun olmasın, her dinin kendine ait hem öğretileri hem de kutsal saydığı nesneler veya olaylar bulunmaktadır. Her nasıl ki Hristiyanlar için haç kutsal bir nesneyse, günümüzde en çok takipçisi olan inanışlardan bir tanesi olan Budizm için de Banyan ağacı çok önemli bir yer taşıyor.

Banyan ağacı hem Buda hem de Budistler için kutsal bir nesne olarak görülüyor. Esasen Banyan ağacı Hint incir ağacıdır. Fakat kendisinden ve meyvesinden ziyade taşıdığı anlam Budizm için çok önemlidir. Bunu anlayabilmek için ağacın ilk önce Buda için neden bu kadar önemli olduğunu fark etmek gerekiyor. Bargad veya Banyan ağacı Hinduizm’e en kutsal ağaçların biridir. Yüzyıllar boyunca büyüme ve hayatta kalma yeteneğine sahiptir ve Tanrı’nın adanmışlarına barınağı olarak karşılaştırılır. Genellikle ibadet ve ritüeller kullanılan büyük yaprakları vardır.

Banyan ağacı ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilir. Dallarından büyüyen ve ek gövdeler oluşturan ve ağacı zemine demirleyen hava köklerine sahiptir, bu nedenle bu ağaç Bahupada  veya birkaç ayaklı olan olarak da bilinir . Bu ağaç, uzun ömürlülüğü sembolize ettiği için yaratıcı Brahma’yı sembolize eder.

Uzak Doğu’nun bilge ağacı Banyan
Uzak Doğu’nun bilge ağacı Banyan

Banyan ayrıca ölüm tanrısı Yama ile de ilişkilidir. Krematoryumların yakınındaki köylerin dışına dikilmesinin nedeni budur. Bu ağaç, altında bir çim bıçağın bile büyümesine izin vermez. Bu nedenle, yenilenme veya yeniden doğuma izin vermediği için doğum ve evlilik gibi doğurganlık törenlerinde kullanılmaz.

Hindu dini iki tür kutsallığı, geçici maddi gerçekliği ve kalıcı maddi gerçekliği göz önünde bulundurur. Hindistan cevizi ve muz gibi ağaçlar, eti temsil ettikleri, sürekli ölüp kendini yeniledikleri için birinci kategoriye sığar, Banyan ikincisini temsil ederken, ne ölür ne de yenilenir, ruh gibidir. Banyan kişinin ruhsal isteklerini temsil eder. Ölümsüz ya da Akshaya olduğu söylenir ve hatta Pralaya’dan ya da dünyanın yok edilmesinden kurtulabilir. Muz ağacı ev sahibine eşdeğer, Banyan ise münzevi olarak kabul edilir.

Bir keşişin bir aileyi yetiştiremediği ya da bir hane halkını destekleyemediği ve sadece manevi özlemleri olduğu gibi. Aynı şekilde, banyan ağacı manevi özlemleri temsil eder; materyalizm içermez. Banyan ağacının altında genellikle hayatlarının maddi yönlerini terk eden hermitler görülür. Sadece ruhu aramak için eti reddediyorlar. Hermits’in en büyüğü olan Shiva, banyan ağacının gölgesinde Lingam adı verilen bir taş olarak temsil edilir . Shiva asla köyün bir parçası değildi, hayaletlerden ya da ruhlardan korkmadı ve bu ölümsüz ağacın gölgesinde rahatça kalırdı.Milattan önce 6. yüzyılda dünyaya gelen ve Budizm’in kurucu olan Buda aslında Hindistan’ın zengin ve oldukça köklü ailelerinden birinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği her ne kadar saraylarda ve sıkıntılardan uzak olarak geçse de 29 yaşında başından geçen bir olay hayatını da tamamen değiştirmiştir. Babası, Siddharta’yı (Buda ismini almadan önceki adı) sokaklardan uzak tutabilmek için elinden geleni yapmıştır. Lakin 29 yaşında bir yolunu bulup saraydan çıkması, sokaklarda hasta, yaşlı ve ölü kimseleri görmesinden sonra hayata bakışı tamamen değişir. Saraydaki hayatından vazgeçer, sokaklarda sıkıntı içerisinde yaşamayı ve bu sıkıntılara – herkes için – bir son bulmayı hedefler.

Lord Shiva, Dakshinamurti ya da güneye bakan, değişim ve ölümün yönü olarak kabul edilen olarak görülür. İkonografide, genellikle evrensel ruhun somutlaşmışı olan bir Banyan ağacının altında otururken tasvir edilir. Değişim ve ölüm terörü ile yüzleşir ve korkmaz görünüyor çünkü dünyadaki tüm bilgilere sahip. Ayağında bilgisinin alıcıları var. Bu genellikle tapınağın güneye bakan duvarında tasvir edilir.

Uzak Doğu’nun bilge ağacı Banyan
Uzak Doğu’nun bilge ağacı Banyan

Bu ağaç Budizm’de de büyük ölçüde kabul edilir, çünkü Gautam Buddha’nın yeni bulunan aydınlanmasını emmek için aydınlanmaya ulaştıktan sonra yedi gün boyunca bu ağacın altında oturduğuna inanılır.

Banyan ağacı da tıbbi özelliklere sahiptir ve Ayurveda’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağacın kabuğu ve yaprakları yaralardan aşırı kanamayı durdurmak için kullanılabilir. Bitkinin lateksi, kazıkları, romatizmayı, ağrıyı ve lumbagoyu tedavi etmek için kullanılır.Bu rivayet Budistler için Banyan ağacını kutsal kılmaya yetiyor. Ancak Banyan ağacını diğer ağaçlardan ayrı kılan bazı özellikleri de mevcut. Hint incir ağacı diğer ağaçlara göre şekil olarak da öne çıkıyor. Tek bir ağacın binlerce gövdesi bulunuyor. Kökleri yukarıdan aşağıya doğru büyüyen ağacın bütün kökleri gözle görülebilir şekilde toprağın dışında bulunur. Zaten günümüzdeki en büyük ve geniş ağaç da bir banyan ağacıdır ki yaklaşık 250 yaşında ve kökleri 14 bin 500 metrekare alana yayılmaktadır.

Hindu dinindeki her mitolojik önemin arkasında bilim var, biz RGyan olarak bu mitolojilerin ve inançların arkasındaki her bilimsel sebep hakkında okuyucularımızı araştırmaya ve eğitmeye çalışıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.