Ahameniş İmparatorluğu – İlk Pers Devleti

Akhaemenid, (Akhamenid, Ahameniş, Akamenid, Ahamenes); Medlerden sonra Pers Devletini yöneten hanedan ve M.Ö. 558-330 yılları arasında hüküm süren Pers devletidir.

Herodotos’a göre; 2. Kyros, annesi tarafından dedesi olan ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen Med Kralı Astyages’i ortadan kaldırarak, Akhaimenid hanedanını iktidara getirmiştir.

Akhamenid devletini kuran (M.Ö yaklaşık 550-330) Akamenid hanedanlığının kaderi, Persleri dünya hakimi kılan ve Pers İmparatorluğunun temellerini atan Büyük Kiros ile değişmiştir.

Ahameniş İmparatorluğu

Akamanış Hanedanı (Ahameniş Hanedanı ya da Pers İmparatorluğu), (Farsça: هخامنشیان Hah’āmanishiyān; M.Ö. 550 – M.Ö. 330). Büyük Kiros ve I. Darius yönetiminde Pers İmparatorluğu, o zamana kadar insanlık tarihindeki en büyük imparatorluk haline gelmiştir. Pers İmparatorluğunun sınırları doğuda İndus Nehri ve Ceyhun nehrinden batıda Akdeniz’e uzanıyor Anadolu (günümüz Türkiye’si) ve Mısır’ı kapsıyordu.

Pers Kralı Kyros (İ.Ö. 559-530 arasında yönetti) yarım yüzyıldan daha kısa bir süre içinde; tüm Ortadoğu’yu egemenliği altında birleştirdi.

1935’te ülke adının Persia’dan İran’a değiştirilmeden önceki tarihlerde İran platosunu yönetimi altında bulunduran çok sayıdaki hanedana verilen ortak isimdir.

Ahkamenid Devleti

Akhamenid devletini kuran (M.Ö yaklaşık 550-330) Akamenid hanedanlığının kaderi, Persleri dünya hakimi kılan ve Pers İmparatorluğunun temellerini atan Büyük Kiros ile değişmiştir.

Önceleri Medlerin hakimiyetinde yaşayan Pers kavimlerinden Akamenid’leri, Kambyses’in oğlu ve halefi, kral II. Kyros (Büyük Kyros) ile birlikte tarih sahnesinde boy göstermiş, Med kralı Astyages’e karşı isyan edip Medleri bozguna uğratmış ve İran havzasından Kızılırmak’ın doğusuna kadar büyük Pers krallığını kurmuştur.

II. Kyros döneminde Anadolu, Babil, Suriye’nin bir kısmı, Fenike şehirleri; halefi Kambyses zamanında Mısır; I. Darius dönemindeyse Avrupa’ya kadar ulaşan Persler üç kıtada da varlığını hissettirmeyi başarmışlardır.

Akhamenidler, Hellespontos’tan Kuzey Hindistan’a kadar topraklarını genişletmiş, Mısır’ı da fethederek, Orta Asya’da günümüzdeki Kazakistan’a kadar yayılmış, dünya genelinde o güne kadarki en büyük imparatorluk olmuştu.

Ancak, devasa sınırlara ulaşan Akhamenidler’in hükümdarlığı çok uzun sürmedi. İ.Ö. 333’te İskenderun yakınlarında, İ.Ö. 331’de Arbela (Erbil) yöresinde yapılan savaşlarda Büyük İskender’e yenilen Akhamenidler, büyük yıkıma uğradı ve hakim olduğu topraklardan çekildi ve 330 yılında tarihten silindi.

Ahameniş İmparatorluğu Kürt mü?

Belirttiğimiz o bölge “Fars” olarak adlandırılıyordu.Antik çağdan kalma yazılı “Arami” ve eski “Elamit” kaynaklarına göre Ahameniş İmparatorluğu bugün halen sadece Kürtlerin yaşadığı Ürmiye(Kürtçe:Wurme) gölünün batısında geldikleri biliniyor. Kuzey Mezopotamya da “Persu” diye tarihi bir bölgeden geldikleri.

Ahameniş İmparatorluğu Pers mi?

Ahameniş İmparatorluğu ya da Ahamenîler (İngilizce telaffuz: [əˈkiːmənɪd]; 𐎧𐏁𐏂, Hšassa (Eski Farsça) “İmparatorluk” c. MÖ 550-330), MÖ 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan Pers devleti.

Ahameniş İmparatorluğu kaç yıl sürdü?

Mö 550 – mö 330 yillarinda en genis sinirlariyla bugünkü iran, türkiye, ırak, suriye, israil, mısır, ürdün, lübnan, afganistan, kıbrıs, azerbaycan, gürcistan, ermenistan, batı trakya ve deliorman bölgelerinde hüküm sürmüs pers devleti.

Medler Türk mü?

Eski kaynaklarda Medler hakkında anlatılan dini ve millî gelenekler ve görenekler de Medlerin Türk soylu olduğunu göstermektedir; bunlardan birisi örneğin “Kan Kardeşliği” olayıdır. Med uygarlığı başta Persler olmak üzere Asurluları, Babillileri, Yunanlıları ve Romaları büyük oranda etkilemiştir.”