Gün: 27 Şubat 2021

Haydarilik Nedir? Haydarîlik Tarikati Hakkında

Haydarîlik tarikâtı; Kutb’ûd-Dîn Haydar tarafından Kalenderîlik ile Yesevîlik tarikâtının Ekberî sufi düşünce tarzı altında harmanlanarak birleştirilmesi ile kurulmuş bir tasavvuf yoludur. Haydarî dervişlerinin bıyıkları dudaklarını örtmekte, at sineğine benzeyen yüzlerinde sülük gibi uzanan bıyık uçları çenelerine indikten sonra kıvrılarak kulak dibine kadar uzanmaktadır. Başlarında bir tutam saç, kulaklarında kalaydan bir küpe, boyunlarında tavk-ı Haydarî denilen demir…

Devamını Oku..
Yorum yapılmamış

Hurûfilik Nedir? Hurufiler Kimlerdir?

Hurufilik, harflere olan özel eğilimi dışında, ikinci bir özelliği ile de ilgi çekmektedir, o da “içrekçi” yani “batıni” (ezoterik) oluşudur. Örneğin Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Ansiklopedisi”nde Hurufilik, “harflerden dinsel anlamlar çıkaran İran içrekçiliği (ezoterizmi)” olarak tanımlanmaktadır. Daha önceki yazımızda kalenderi ve kalenderilik hakkında detaylara inmiştik bu Hurufilik’e giriş yapmadan önce isterseniz Kalenderilik ve Kalenderiyye başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.…

Devamını Oku..
Yorum yapılmamış