2020 İşsizlik Ödeneği Şartları
0 0
Read Time:5 Minute, 21 Second

Bir bireyin farklı nedenlerden dolayı işten ayrılmasına yada iş akdinin sona ermesine müteakiben sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre zarfında ve belirli bir miktarda yapılan ödeme işlemine işsizlik ödeneği denir. Peki işsizlik ödeneği nasıl alınır, kimler işsizlik ödeneğine başvurabilir?

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir

 • Kişi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalırsa işsizlik ödeneğinden faydalanabilir,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • İşsizlik ödeneği için hizmet akdinin feshinden hemen sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortam aracılığı ile başvurmak,
iskur issizlik maas odemesi
iskur issizlik maas odemesi

İşsizlik Ödeneğine Başvuru


Yukarıda belirtilen şartları karşılayan bireyler hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurarak işsizlik ödeneği talep edebilirler.

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gidilerek yada elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

Başvuru yapılmasına engel olan herhangi bir mücbir sebep dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Buda size çıkacak ödeneğin daha az miktarda olmasına sebep olacaktır.

İş Arayan olarak Başvuruda Bulunmak, İş Bulma Durumu?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşkur’a bizzat yapacağınız başvuruda işkur tarafınca size uygun işletmelere açık bir iş arıyor formu düzenleyecektir. Bu form hızlı bir şekilde iş sahibi olabileceğiniz anlamına gelmektedir.

İşsizlik ödeneği başvurusu ‘na müteakip iş arayan kaydınız işleme alınmış yada güncellenmiş olacaktır. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri işkur tarafından karşılanmış olacaktır.

Tüm işlemlerin şahsi ve resmi yükümlülüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödemesi Şartları 2020
İşsizlik Maaşı Ödemesi Şartları 2020

İşsizlik Ödeneğine Alanlar Nelerden Faydalanabilir?

 

 • İşsizlik Ödeneği (İşsizlik Maaşı)
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri (Sağlık Kuruluşlarından SGK ‘lı olarak faydalanma)
 • Yeni bir iş bulma (İşkur sizin adınıza işletmelere iş başvurusunda bulunuyor)
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi (mevcut mesleğinize ait bir kursa giderek eğitim alabilirsiniz yada yeni bir meslek seçerek o mesleğin eğitimini alabilirsiniz)

 

İşsizlik Ödeneği Kaç Ay Ödeniyor? İşsizlik Maaşı Süresi Nedir?

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri
Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri

İşsizlik Ödeneği Miktarı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Ne Kadar?


Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

2020 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı
  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.177,20 8,93 1.168,27
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.354,40 (*) 17,87 2.336,53
(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

– İşsizlik Ödeneğinden Kesinti Yapılıyor mu ?Yapılan Kesintiler Nelerdir?

İşsizlik sigortasından herhangi bir kesinti olma durumu bulunmamaktadır. Sadece işsizlik ödeneği damga vergisi tahsil edilmektedir. Nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devri yapılamamaktadır.

– İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvuruları içinde bulunduğu ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine PTT aracılığı ile ödenir.

Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

İşsizlik Ödenekleri Nereden, Nasıl Alınır?

 

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, (işi kabul etmeyenlerin)
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, (İşkur ödeneği aldığı halde, başka bir iş yerinde çalıştığı tespit edilenler)

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 

 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik Ödeneği ve Sağlık Hizmeti Durumu

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır.

Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

 

İşsizlik Ödeneği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

 • ikamet adresinin değişmesi, (taşınma, adres değişikliği)
 • herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, (yaşlılık aylığına bağlanması, emeklilik durumu)
 • yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • silah altına alınılası,
 • yurt dışına çıkılması,
 • bir işte çalışmaya başlanması veya
 • mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

 

Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

About Post Author

BakBuTREND

BakBuTREND en güncel bilgi platformu
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %